Karibiens kristna inspirerar årets Bönevecka

Varje år infaller ”Böneveckan för kristen enhet” 18-25 januari. I år inspireras veckan av kristna i Karibien. På många orter går man över samfundsgränserna och håller gemensamma gudstjänster med fokus på bön och bibelläsning. Detta sker samtidigt över hela världen då kristna i 75 länder går samman.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Detta präglar utformingen av innehållet med temat Guds hand leder oss. Kristna i Karibien, från olika kyrkotraditioner, ser idag hur Guds hand grep in för att göra slut på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet.

Därför har man valt Moses och Miriams sång (2 Moseboken 15:1–21) som huvudtext för Böneveckan. Det är en sång av triumf över befrielse från förtryck. Detta speglas i den hymn, Guds hand leder oss, som skrevs under ett arbetsmöte för det karibiska ekumeniska rådet i augusti 1981. Den har blivit något av ett signum för den ekumeniska rörelsen i regionen och har översatts till flera olika språk.

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 21 januari, vilket också är Bibelns dag. I Sverige har Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska bibelsällskapet huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram på uppdrag av Kyrkornas världsråd och Romersk-katolska kyrkan.

Sveriges radio (P1) sänder söndagen den 21 januari kl 11.03 sin radiogudstjänst från Sävaråkyrkan där pastor André Jakobsson predikar utifrån temat i Böneveckan.

– Ekumenik betyder ”hela den bebodda världen” och det öppnar för ett vidare perspektiv i synen på vårt mångkulturella samhälle. Den kristna enheten blir då en förutsättning för kyrkorna att på ett trovärdigt sätt ge ett bidrag i arbetet för att bygga samhörighet i vårt land, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
– Här kan Böneveckan för kristen enhet vara ett konkret tillfälle för gemenskap och möten mellan olika kulturer och traditioner, fortsätter Karin Wiborn.

Fakta, Böneveckan

1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. Den anglikanske prästen Paul Wattson i USA tog 1908 ett ytterligare initiativ att samlas till bön för kristen enhet 18-25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen. Denna gång är det kristna i Karibien som bidragit.

Ladda ner material

www.skr.org/boneveckan

Fortsätt läsa mer från oss