Kan judar, kristna och muslimer be tillsammans? Är det möjligt rent teologiskt? Och hur ber man i så fall?

”Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext” är ett underlag för både reflektion och handling i konkreta situationer.”Kan vi be tillsammans?” innehåller material från olika internationella ekumeniska sammanhang i sammanfattning och bearbetning av Katrin Åmell OP, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd. Boken är nummer 11 i Sveriges Kristna Råds skriftserie.

Materialet ger inga generella entydiga svar men däremot fördjupade reflektioner. Bibliska, teologiska, pastorala och konkret praktiska aspekter tas upp. I appendix finns också exempel på interreligiös bön i praktiken, bl a bönesamling för fred och rättvisa till Anna Lindhs minne.”Kan vi be tillsammans?” finns att beställa från Sveriges Kristna Råd. Boken kommer också att presenteras och finnas för försäljning vid Sveriges Kristna Råds årsmöte i Göteborg 25-26 april.

Fortsätt läsa mer från oss