böneveckan 2016 omslagVärldens största manifestation för kristen enhet, brukar vi kalla den, Böneveckan för kristen enhet. Och ändå gör den inte så mycket väsen av sig. Men i 75 länder samlas människor till gemensam bön lokalt för att be om kristen enhet, så också i vårt land. Den gemensamma bönen är ett enkelt sätt att praktisera kristen enhet lokalt där vi också medvetengörs om att vi är en del av den världsvida kristna gemenskapen. I mer än hundra år har människor världen över samlats till bönför kristen enhet.

Det är Kyrkornas världsråd och det påvliga rådet för främjande av kristen enhet som ansvarar för böneveckan. Varje år får en ekumenisk grupp i olika länder ansvaret att skriva det material som används världen över, i år det en grupp i Lettland. Landet har under lång tid stått under utländskt inflytande. Tyskar, polacker, svenskar och slutligen ryssar har i olika omgångar haft makten i det område som först på 1800-talet började kallas Lettland. Särskilt svårt var det under tiden från andra världskriget fram till självständigheten på nytt 1991.

Under de åren kom kristna att förenas i ett gemensamt vittnesbörd om evangeliet där orden från första Petrusbrevet 2:9–10 blev en källa till uppmuntran och kamp. Brevet påminner mottagarna om att de som inte tidigare riktigt togs på allvar, ”ni som förut inte var ett folk” genom tron på Jesus har blivit en del av gudsfolket. Som sådant hade de blivit ”ett utvalt släkte, kungar och präster” kallade att ”förkunna hans storverk”.

Från den texten har gruppen hämtat temat för årets bönevecka, ”Kallade att förkunna Guds storverk”. Visst kan temat kännas lite triumfalistiskt för oss i Sverige men det är lätt att förstå betydelsen för de kristna i Lettland och det hjälper oss att förstå vår kallelse som kristna också i vårt land.

Arbetet för kristen enhet får aldrig mattas av och vi ber för detta eftersom Jesus själv ber om det: ”Jag ber att de alla skall bli ett. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” (Johannesevangeliet 17:21). De kristnas inbördes splittring är ett hinder för att människor ska komma till tro. Därför ber vi med en av bönerna för dagarna i böneveckan:

Himmelske Fader, ge oss ödmjukhet så att vi kan höra din röst, lyssna till din kallelse och dela din dröm om kyrkans enhet. Gör oss medvetna om splittringens smärta. Inspirera oss med visionen av att vara ett i Kristus så som han är ett med dig, för att världen skall tro att du har sänt honom. Amen.

Olle Kristenson (3)

/Olle Kristenson

Fortsätt läsa mer från oss