Utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

Sveriges kristna råd bjuder in till en utbildning om konvertiter i asylprocessen torsdagen den 12 september 2019 i Härnösand. Utbildningen riktar sig främst till präster, diakoner och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen.

  • Startdatum
  • Tid
  • Plats Abrahamsbergskyrkan
    Bävervägen 45
    Bromma
Laddar Karta...

Hittills har över tio utbildningar ordnats runt om i landet och responsen har varit mycket positiv. Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Denna utbildningsdag är tänkt att ge dig en vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.

Dagen inleds med en kort genomgång av konversion och konversionsprocessen utifrån religionsvetenskapliga, antropologiska och sociologiska perspektiv. En kort beskrivning av den svenska asylprocessen och processen för verkställighetshinder kommer att ges. Sedan går vi igenom hur konvertering som asylskäl utreds och bedöms utifrån utlänningslagen och praxis.

Synen på konversion varierar inom SKR:s medlemskyrkor och därför har vi ibland olika syn på hur vi ska förhålla oss till asylsökande som vill konvertera och hur vi undervisar vi en asylsökande inför dopet. Vi presenterar och diskuterar kring likheter och gemensamma utmaningar mellan samfunden. Därefter gör vi case-övningar i grupper innan vi avslutar dagen med en frågestund.

Anmälan och kostnad

Anmälan senast den 4 september via denna länk:
https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=10509

Kostnad: 0 kronor

Eventuella omkostnader står varje enskild deltagare för själv. Anmälan är bindande och avbokningar senare än den 6 september debiteras en summa om 500 kronor.

För frågor och mer information

Lena-Maria Oikarinen, Diakon – flyktingar och asylsökande, Härnösand stiftskansli

Inga Johansson, Samordnare för Kyrkan i samhället Equmeniakyrkan

Varmt välkomna!


Program för utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

08.30 – Fika och registrering
09.30 – Morgonbön
09.45 – Kort presentation av dagens upplägg
09.50 – Presentation av medverkande och deltagare
10.00 – Konversionsprocessen – religionsvetenskapliga, antropologiska och sociologiska perspektiv
10.30 – Paus
10.45 – Genomgång av asylprocess och process kring verkställighetshinder
11.15 – Utredning och bedömning av asylärenden där konversion åberopas
12.00 – Lunch
13.30 – Hur ska vi förhålla oss till asylsökande som vill konvertera? Hur undervisar vi en asylsökande inför dopet?
14.30 – Case-övningar/diskussion i grupper
15.15 – Fika
15.45 – Frågestund med medverkande
16.30 – Avslutning


Kontaktperson

Om du har några frågor om det här evenemanget hjälper vi gärna till.

Peter Karlsson