Utbildning: Kyrka Polis i samverkan

Ekumenisk samverkan med Polismyndigheten kring själavård och kompetensförsörjning.

  • Startdatum 2019-10-07
  • Slutdatum 2019-10-10
  • Tid 00:00 - 00:00
  • Plats Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna
    Ulriksdal Sörentorp
    170 79 Solna
Laddar Karta...

Är du präst, pastor eller diakon som vill arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud och vara samtalsstöd till polisanställda? I så fall är detta utbildningen för dig!

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift.

Utbildningsmål

Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats

Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.

Kursperiod 1:
7-10 oktober 2019 på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna. Start klockan 11.00 den 7 oktober och avslutning vid lunch den 10 oktober.

Praktik under 5 dagar.

Kursperiod 2: 9-12 mars 2020 på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.

Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.
Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader.

Behörig sökande

Präst/pastor/diakon som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Det förutsätts att sökanden efter genomförd utbildning ges utrymme i sin tjänst för samverkan med Polismyndigheten.

Ansökan

Ansökningshandling (Word): ANSÖKAN 2019 Kyrka Polis

Ansökan ska vara inne senast 10 juni 2019.

Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Upplysningar

Equmeniakyrkan:
Lotta Thordson, lotta.thordson@gmail.com 0709-75 75 19

Svenska kyrkan:
Monika Oscarsson, monika.oscarsson@svenskakyrkan.se 018-16 98 39

Stockholms katolska stift:
Sebastian Torvald Jansson, sebastian.torvald.jansson@katolskakyrkan.se

Polismyndigheten:
Björn Sandell, bjorn.sandell@polisen.se 070-306 98 25

Exempel

Läs om polisprästen Agneta Salomonsson om livet hos polisen i ett reportage i Expressen.

Fakta Kyrka polis i samverkan

*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärnholm, paragraf 60:

att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.