Utbildning Institutionssjälavården 2019/2020

Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården. Syftet är att stärka identiteten som medarbetare inom institutionssjälavårdens olika fält, fördjupa kunskap och kompetens, samt dra nytta av erfarenheter mellan de olika fälten.

  • Startdatum 2019-09-30
  • Slutdatum 2020-06-30
  • Tid Hela dagen
  • Plats Stiftsgården Marielund
    Stiftsgårdsvägen 21
    Ekerö
Laddar Karta...

Den gemensamma utbildningen gäller i första hand medarbetare inom institutionssjälavårdens olika fält. (Sjukhuskyrkan, Andlig vård inom Kriminalvården, Universitetskyrkan och Kyrka-Polis.) Kursen omfattar två perioder på tre dagar vardera och hålls på Marielunds stiftsgård på Ekerö utanför Stockholm.

Kursdatum

15-17 oktober 2019 och 17-19 mars 2020.

Kursavgiften är 6.400 kronor för hela kursen. Kostnaden hanteras olika inom de olika fälten. Vid sena återbud debiteras som regel en del av kursavgiften.

Det finns möjlighet att söka stipendium vid behov för kurskostnaden. Ansökan ska vara påskriven av arbetsgivare och skickas in tillsammans med anmälan. Resekostnaden omfattas inte.
Formulär: Stipendium gemensam utbildning

Anmälan och kontaktpersoner

Sista anmälningsdag till utbildningen är den 15 september 2019 via formuläret längst ner på sidan.

Har du frågor kring utbildningen hänvisas till handläggare/konsulent för det fält inom institutionssjälavården där du är verksam:

Nav (Andlig vård i Kriminalvården)
Susanne Rodmar susanne.rodmar@skr.org 08-453 68 11

Sjukhuskyrkan
Gunnel Andréasson gunnel.andreasson@skr.org 08-453 68 33
Gunilla Löf Edberg gunilla.lof-edberg@svenskakyrkan.se 018-16 96 17

Kyrka-Polis
Inga Johansson inga.johansson@equmeniakyrkan.se 076-505 31 82
Monika Oscarsson monika.oscarsson@svenskakyrkan.se 018-16 98 39

Kyrka-Arbetsliv
Inga Johansson inga.johansson@equmeniakyrkan.se 076-505 31 82

Universitetskyrkan
Cissi Glittvik cissi@hoppochtro.se 0702-11 01 20
Inger-Lise Olsen ingerlise.olsen@svenskakyrkan.se 018-16 95 87

Olika arbetsområden och finansiering

Nav (Andlig vård i Kriminalvården)
Du som börjar arbeta inom Nav ska först gå den kurs som är endast för Nav-medarbetare. Den kursen hålls under april eller maj månad. Efter den kursen deltar du sedan i den gemensamma utbildningen följande läsår. Kostnaden för kursen och resan bekostas av Sveriges kristna råd (Nav) med medel från Kriminalvården. Arbetsgivaren står för arbetstiden.

Sjukhuskyrkan
Denna utbildning utgör den första delen i Sjukhuskyrkans kompetensprogram (steg A). Informationen om hela utbildningsprogrammet finns på www.sjukhuskyrkan.se. Tanken är att den som påbörjar tjänst bör rikta in sig på att gå denna utbildning så snart som möjligt. Medarbetare från Svenska kyrkan kontaktar i första hand Gunilla Löf Edberg. Frågor om kurskostnad hänvisas till arbetsgivaren. Medarbetare från övriga samfund ska i första hand kontakta Gunnel Andréasson. Det gäller bland annat frågor som rör kostnaden för utbildningen och de medel som myndigheten SST förmedlar för utbildningsinsatser.

Kyrka-Polis
Samverkansgruppen för Kyrka-Polis i samverkan på nationell nivå representeras av samfunden Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Katolska kyrkan. Även Polisförbundet och ST deltar i samverkan. Samverkan sker på lokal nivå genom präster, pastorer och diakoner som sänds av sin församling och samverkar med lokalpolisområdet där församlingen finns. Krav att du först gått Kyrka-Polisutbildningen.

Kyrka-Arbetsliv
Kyrka-Arbetsliv i Samverkan är en resurs i det lokala arbetslivet där präst, pastor eller diakon som har en del av sin arbetstid på en arbetsplats. Det kan vara på en flygplats, industri eller köpcentrum.

Universitetskyrkan
Den gemensamma grundutbildningen riktar sig till präster, pastorer, diakoner eller andra medarbetare i Svenska kyrkan och frikyrkorna. Den är tänkt för den som är ny medarbetare för att få en bra grund för sitt arbete. Utbildningen är behörighetsgivande för dig som är frikyrklig medarbetare. För de svenskyrkliga deltagarna står arbetsgivaren för kostnaderna, medan de frikyrkliga finansieras av Sveriges Frikyrkosamråd.

Om andlig vård inom institutioner

Att hitta ett bra ord på svenska för det som på engelska benämns ”chaplaincy” är inte enkelt. I nuläget används ordet ”institutionssjälavård” för några arbetsfält som både är utmanande och spännande att arbeta inom. Arbetsfälten som i detta sammanhang innefattas i begreppet är Andlig vård inom Kriminalvården, Kyrka–Arbetsliv, Kyrka–Polis, Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan. Arbetet inom dessa fält sker ekumeniskt och medarbetarna representerar olika kyrkor och samfund.

Arbetsfälten knyter an till skilda delar av samhället och till olika livssituationer för medmänniskor, men det finns ändå många gemensamma nämnare. Huvuddelen av arbetet är förlagt till arenor utanför kyrkornas väggar. Som medarbetare hamnar man mitt i flödet av tankar, åsikter och samhällstrender, de djupnande samtalen blir många och ofta rör sig samtalen i gränsland av skiftande slag.

Anmälan utbildning Institutionssjälavården 2019/2020

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.