Temadag för institutionssjälavårdare

Inbudan till temadag för institutionssjälavårdare inom Kyrka-Polis, Militärsjälavården, NAV, Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan samt muslimska och buddhistiska medarbetare inom andlig vård.

  • Startdatum 2021-02-11
  • Slutdatum 2021-02-11
  • Tid 09:00 - 12:00

Vi får glädjen att lyssna till Susanne Wigorts Yngvesson ”Själavårdare i tiden – sångens betydelse i tider av kris” med ett religionsdialogiskt perspektiv. Susanne är professor i etik vid Enskilda högskolan i Stockholm och undervisar bland annat om psalm samt i systematisk teologi och mänskliga rättigheter.

Vår temadag, som brukar vara i Immanuelskyrkan i Stockholm, kommer denna gång att ske digitalt.

Anmälan och avgift

Anmälan, senast 30 januari till nav@skr.org.
Skriv i ämnesraden ”Anmälan temadag”.

Eftersom vi betalar föreläsaren, behöver vi ta ut en avgift på 130 kronor.
Ange faktureringsadress, sedan skickas länk till dig.

Det kommer att finnas tillfälle för samtal och erfarenhetsutbyte i mindre grupper under dagen.

Varmt välkommen hälsar

Kyrka-Polis: Inga Johansson och Nina Sagovinter
Militärsjälavården: Jenny Ahlén
NAV: Susanne Rodmar, Smajo Sahat och Ulla Le Vau
Sjukhuskyrkan: Gunnel Andréasson och Kimmo Kling
Universitetskyrkan: Cissi Glittvik och Nina Sagovinter
Andlig vård inom sjukvården genom Myndigheten SST