Lansering av ”Berörd” – resursmaterial om mission

Vi har glädjen att denna kväll lansera ett nytt resursmaterial om mission med temat "Berörd - samtal om mission i en föränderlig värld".

  • Startdatum
  • Tid
  • Plats Abrahamsbergskyrkan
    Bävervägen 45
    Bromma
Laddar Karta...

2014 tillsatte Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet en gemensam arbetsgrupp för missionsteologi med syfte att inleda ett samtal om mission som skulle spegla och ge rättvisa åt de olika kyrkotraditionernas syn på mission och missionsuppdraget. Uppdraget för gruppen är att stimulera och bredda missionssamtalen i kyrkor och samhälle.

Ett spännande initiativ som arbetsgruppen tog för att tränga djupare var att starta den pilgrimsprocess som genomfördes under 2016 och 2017 som resulterat i materialet ”Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld”. Nu är vår förhoppning att detta material kan leda till en användning och spridning av de erfarenheter som gjordes under den perioden.

Under denna eftermiddag kommer vi att tala om mission utifrån erfarenheterna som gjordes under pilgrimsprocessen. Några av deltagarna kommer att berätta om sina intryck. Vi kommer också att få pröva på några av de övningar som introducerades under processen.

Medverkande

Karin Wiborn och Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
Anders Malmstigen och Petter Jakobsson, Svenska missionsrådet
Sven-Erik Fjellström, processledare
Fiorella Bastidias, Bilda
Ulrika Jonsson, Sensus
Deltagare i pilgrimsprocessen

Varmt välkomna till en spännande eftermiddag om mission.
Ingen anmälan behövs!

Arrangörer

Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet, Bilda och Sensus.


Kontaktperson

Om du har några frågor om det här evenemanget hjälper vi gärna till.

Olle Kristenson