Utbildning Kyrka Polis i samverkan

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift präst/pastor/diakon som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

  • Startdatum 2020-03-09
  • Slutdatum 2020-10-08
  • Tid 00:00 - 00:00
  • Plats Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna
    Ulriksdal Sörentorp
    170 79 Solna
Laddar Karta...

Utbildningsmål

Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats

Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.

Kursperiod 1: 9-12 mars 2020 på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.
Praktik under fem dagar.

Kursperiod 2: 5-8 oktober 2020 på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.

Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.
Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande

Präst/pastor/diakon som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Det förutsätts att sökanden efter genomförd utbildning ges utrymme i sin tjänst för samverkan med Polismyndigheten.

Ansökningshandlingar

Handlingarna finns att hämta här: Ansökan Kyrka Polis kurs 2020
Ansökan skall vara inne senast 16 februari 2020.
Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Upplysningar

Equmeniakyrkan, Lotta Thordson, lotta.thordson@gmail.com / 0709-75 75 19
Stockholms katolska stift, Sebastian Torvald Jansson, sebastian.torvald.jansson@katolskakyrkan.se
Polismyndigheten, Björn Sandell, bjorn.sandell@polisen.se / 070-306 98 25


*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärnholm, paragraf 60:

Kyrka – polis i samverkan
att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.