Juluppropets 79.224 namn överlämnade till Morgan Johansson

På tisdagen mötte kyrkoledare migrationsminister Morgan Johansson på Rosenbad för att överlämna de 79.224 insamlade namnen för Juluppropet.

Kyrkoledarna i samtal med Morgan Johansson. Foto: Natanael Johansson.

Den 14 december lanserades Juluppropet – för en human migrationspolitik som ett initiativ av landets kyrkor genom Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. I eftermiddag avslutades Juluppropet officiellt genom att alla namn överlämnades till migrationsminister Morgan Johansson (S). Uppropet har totalt samlat 79.224 namnunderskrifter, däribland flera av landets partiledare. Av de insamlade namnen har 35.063 fyllts i via webben juluppropet.se och resterande namn (44.161) har kommit in på papper.

Representanter för kyrkorna och Svenska missionsrådet mötte migrationsminister Morgan Johansson på Rosenbad under tisdagseftermiddagen för att överlämna tre tjocka buntar av namnlistor. Bland kyrkoledarna fanns Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift:
– I mötet med ministern framförde vi att Sveriges tillfälliga asyllag försvårar barn och ungas situation liksom rätten till familjeåterförening. All samlad kunskap visar att svårigheter att återförenas med sin familj, orsakar stort personligt lidande och leder till psykisk ohälsa samt försämrar förutsättningarna för etablering, sade biskopen.

Namninsamlingens tre krav till regeringen var att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro. Detta var något som kyrkoledarna framförde till migrationsministern.

– Tack för ert engagemang, inte bara för att ni samlat in namnunderskrifter utan för ert praktiska arbete. Kyrkorna gjorde en fantastisk insats under det stora flyktingmottagandet, utan det civila samhällets insatser hade vi inte klarat av det, sade Morgan Johansson.
– Tillsammans behöver vi motarbeta negativa strömningar i vårt samhälle och tillsammans stå upp för mänskliga rättigheter, fortsatte Morgan Johansson.

Kyrkoledarna lyfte fram exempel på hur den nya migrationslagen slår hårt mot människor som lever i utsatthet. Ministern lovade att titta över lagstiftningen efter att kyrkoledarnas berättat om praktiska exempel man själv upplevt i kontakten med asylsökande.

Kyrkornas överlämning av namnlistor till Morgan Johansson. Foto: Natanael Johansson/Dagen.

– Juluppropet växte fram som en gräsrotsrörelse i våra kyrkor. Därför kändes det hedrande att få förtroendet att bära fram alla dessa namn till regeringen, sade Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
– Vi lever i en tid då rimliga önskemål som att familjer ska få leva tillsammans tolkas som närmast orealistiska krav och därför är det glädjande att Juluppropet fått så stor uppmärksamhet, fortsatte Karin Wiborn.

Uppropet har debatterats flitigt i media med ett 20-tal debattartiklar. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sade i SVT:s Agenda att det är ”oerhört bra att det finns ett sådant upprop”. I sociala medier finns en strid ström av inlägg. Medierna har också gett stort utrymme åt uppropet och kommentarerna runt detta, däribland i SVT:s Gomorron Sverige och SR:s Studio Ett. Kyrkoledarna har skrivit två debattartiklar, i Svenska Dagbladet 23/12 och i Aftonbladet 26/1.

Närvarande representanter från kyrkorna vid uppvaktningen på Rosenbad den 7 februari:
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan och ordförande för Sveriges kristna råd, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Jean Mansour, arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia, Jenny Sjögreen, ekumenikchef, Svenska kyrkan, Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd, Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd, Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet, Mattias Ingesson, ordförande Svenska missionsrådet.

Fortsätt läsa mer från oss