Kära vänner, systrar och bröder i Sveriges kyrkor

Adventstiden går mot sitt slut och efter en tid av beredelse i Bibelns texter genom läsning och sång är vi på väg in i ett av den kristna trons stora mysterier; Gud kommer till oss mitt i vår värld. Sann Gud och sann människa möter oss som ett litet barn. Sårbar och behövande finner vi barnet i en krubba, nyfödd och lindad. Och änglarna sjunger;

Var inte rädda, idag har en frälsare fötts åt er – ära i höjden åt Gud och på jorden fred.

Var inte rädda, sjunger änglarna. Men nog finns det anledning att vara rädd. Vi tänker särskilt på klimatet och situationen för världens migranter, inte minst vårt lands konvertiter. Vi vet att ni är många i Sveriges kyrkor som har öppnat portarna för rädda och oroliga människor på flykt. Idag har stora delar av Europa, så också vårt land, stängt dörrar för dem som behöver, likt värdshusvärdarna i julspelen. Härbärget har ingen plats och det gör hemlösheten stor och framtiden osäker för världens migranter och flyktingar.

Mitt i hemlöshetens rädsla har volontärer, diakoner, pastorer och präster i våra kyrkor bidragit stort till att leva evangelium genom att möta barn, kvinnor och män i språkcafé, med stöd och hjälp i asylprocesser, ordna samtalsgrupper och fira gudstjänster. Om så bara för en stund, har änglasången fått ge eko genom en stund av trygghet och gemenskap. Till alla er som kämpar tillsammans med asylsökande medmänniskor vill vi rikta ett tack för er trofasthet: Ni gör kristen tro trovärdig och ger kropp till änglarnas ord.

Inom Sveriges kristna råd används ofta Kyrkornas världsråds enkla bön från den senaste generalförsamlingen: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Det är en enkel bön som inkluderar världens konflikter och uttrycker längtan efter en sann fred som har grund i rättvisa och jämlikhet. Den 10 december var det sjuttio år sedan Världssamfunden antog FN:s allmänna mänskliga rättigheter som i den första paragrafen fastställer att alla människor är födda fria och lika i värde och rättighet. Det är en människosyn som stämmer väl överens med vår kristna tro. Vi vet att rättigheterna i realiteten inte omfattar varje människa. Vi nöjer oss inte. Varje man, varje kvinna är skapad av Guds avbild, och därför är vi varandras like i värde och rättighet.

Ära i höjden åt Gud och på jorden fred innesluter allt. Himmel och jord och allt skapat. Rapporter om jordens framtid och världens ledares oförmåga att komma överens om vägar framåt skapar rädsla hos inte minst unga män och kvinnor. Vi är oroliga för vårt jordiska hem, jordgloben. Det är bråttom att ställa om till en hållbar livsstil. Vi behöver en omvändelse och en sinnesändring i samma anda som gamla testamentets profeter talar om. Det krävs en helomvändning för att överleva.

Det grekiska ordet metanoia som översätts i bibeln med omvändelse har den starka betydelsen av att gå i en riktning, men sedan vända helt om och gå åt andra hållet. Vända om. I kyrkorna är vi väl förtrogna med omvändelse. Vi har erfarenhet, kunskap och vana kring existentiella frågor och om livsstil. Vi har också i vår historia förebilder i enkelhet.

Med stor energi och uthållighet har kyrkorna i Sverige förkroppsligat evangeliet i mötet med asylsökande. På samma sätt har vi möjlighet att ge orden kropp, inkarnera evangeliet, för en omställning till ett hållbart liv.

Gud tog sin boning mitt ibland oss som ett sårbart och behövande barn. Låt oss i juletid öppna våra portar och låta Ordet, Kristus själv, bli synligt mitt i vår verklighet, vårt land och vår värld. Sveriges kyrkor är ett fantastiskt nätverk med stora möjligheter! Så var inte rädda, vi bär bud om en stor glädje, Kristus till jorden är kommen.

Sveriges kristna råd, presidiet:
Dioscoros Benjamin Atas
, (ordf.) ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Presidiet: Lasse Svensson, Karin Wiborn, Anders Arborelius, Antje Jackelén och Benjamin Atas. Foto: Mikael Stjernberg.

Debattartikeln i Sändaren och Kyrkans tidning

Sändaren:
https://www.sandaren.se/debatt/var-inte-radda-aven-om-det-finns-anledning

Kyrkans tidning:
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/nu-kravs-omvandelse-och-sinnesandring

 

Fortsätt läsa mer från oss