ljus jul

När det är som mörkast ute tänder vi ljus under advent och jul i vårt land. Det finns mycket symbolik i detta, också det minsta lilla ljus lyser upp i det mest kompakta mörker. Det ger hopp för oss människor, inte minst i livets svåra stunder: ”ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:5).

En av julens mest älskade texter är orden från profeten Jesajas nionde kapitel: ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.” Man skulle kunna tro att orden särskilt riktas till oss i det mörka nord, men orden läses med stor glädje runt om i vår värld. De talade till oss som levde i våldets Peru under 1990-talets första år och fyllde oss med hopp mitt i en orolig tid. Demokratin var satt ur spel och landet befann sig på randen till inbördeskrig och det var svårt att se någon utväg. Och vi undrade ofta då när vi skulle få ”se ljuset i slutet av tunneln”.

Med utgångspunkt i Jesaja-texten skrev den välkände befrielseteologen Gustavo Gutiérrez en julbetraktelse 1992 i en av de peruanska dagstidningarna och försökte vända på perspektivet. Vi låser oss bara och blir frustrerade om vi spekulerar om ljuset i slutet av tunneln. Låt oss i stället försöka se de ljus som faktiskt finns inne i tunneln. De är som lysmaskar som lyser och ger människor hopp. Det är människor som arbetar för rättvisa och mänskliga rättigheter, kvinnor som organiserar sig på olika sätt för att ge sina barn och familjer en bättre situation. De är exempel som lyser upp mörkret i tunneln ”för att bryta ner dess murar och tak så att den upphör att vara en smal väg och i stället blir en bred och upplyst aveny som leder oss till ’rätt och rättfärdighet’ (Jes 9:7) och som förbereder oss att ta emot fredsfursten som är Jesus från Nasaret”.

Och så uppmanas vi som läsare att låta Gud tända våra hjärtan och svara med engagemang och solidaritet. Då kan också vi bli som lysmaskar ”som gör det hotande mörkret till mänsklig och vilsam natt”. Och vi kan på nytt fira en jul ”där vårt hopp kan få växa”.

En välsignad jul önskar vi oss alla och vi ber med en av de gemensamma julpsalmerna:

Du barn av Betlehem, vi ber: Ge våra ögon ljus
och rena hjärtat, att vi kan med dig bli barn hos Gud.
Nu sjunger änglaskaror Guds lov och vi med dem.
O kom till oss, bli hos oss kvar, Guds son. Immanuel!

(Psalm 115:3 i den ekumeniska psalmboksdelen.)

/Olle Kristenson

Fortsätt läsa mer från oss