Idag, på julafton, skriver kyrkoledarna i Sveriges kristna råds presidium en debattartikel om det pressade ekonomiska läget och hur det leder till att allt fler söker akut nödhjälp.
Men också om att stjärnan tänds igen och att änglarna fortfarande sjunger.

SKR:s presidium skriver idag i Aftonbladet om det allt mer ökade trycket på kyrkornas diakonala och sociala arbete och att det just nu är många som söker stöd. Kyrkoledarna skriver bland annat: ”Pengarna räcker inte till både mat och el, eller medicin, än mindre till barnens julklappar. Det finns personer som efterfrågar mat som inte behöver värmas eftersom de inte har råd med elen att värma den med”.

Barnfamiljer, pensionärer, människor i hemlöshet och/eller missbruk och ensamstående mammor – det finns många som sedan länge lever i utsatthet. Det är många i dessa grupper som har det extra svårt just nu. Även människor som är på flykt utan uppehållstillstånd saknar också det stöd de behöver.

Kyrkoledarna skriver: ”Julen handlar om att en ny stjärna tänds på natthimlen och att fattiga herdar i ett land under våldsam ockupation, hör änglars sånger om fred på jorden och i himlen” och fortsätter: ”Centrum för den kristna tron handlar om att Gud själv föds i den största av utsatthet och att människor i motsvarande situation är de första att höra om det. Det är ett utmanade budskap till oss idag som avslöjar och omstörtar utanförskap, fattigdom och främlingsfientlighet. Budskapet säger att varje människa är värd aktning. Fred och frid finns på jorden och i himlen, men det föds i det oväntade, i det lilla sköra livet, i ett annorlunda, men nära möte”.

Slutligen skriver presidiet att låt oss fira en jul där vi söker friden och freden i det minst väntade. Och att vi svarar på änglarnas sång, som fortfarande sjunger, för världens, fredens och vår nästas skull!

Presidiet för Sveriges kristna råd:
Daniel Alm
, föreståndare Pingst – Fria församlingar i samverkan 
Anders Arborelius, kardinal och biskop Stockholms katolska stift
Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop syrisk-ortodoxa kyrkan 
Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan 
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd


Läs hela debattartikeln på Aftonbladet.se:

”Julens budskap en utmaning i vår tid”

Fortsätt läsa mer från oss