Toppen av Heliga Gravkyrkan i Jerusalem.

Sveriges kristna råd har tagit del av det uttalande som den grekisk-ortodoxe patriarken av Jerusalem, Theofilos III, gjort med anledning av attacken på jungfru Maria gravkyrka. I uttalandet vädjar patriarken om omvärldens beskydd av Jerusalems heliga platser och dess kristna minoritet.

När vi nu går mot påsk vänds de kristnas inre blickar mot Jerusalem. Där finns skådeplatsen för berättelsen om Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. Staden rymmer många av de heliga platser som är förbundna med vårt påskfirande. Samtidigt tar vi med sorg och stor oro del av rapporter om hur just dessa heliga platser i Jerusalem attackeras och hur stadens kristna minoritet blir alltmer utsatt.

Patriark Teofilos III beskriver i ett uttalande efter attacken på Jungfru Maria gravkyrka och dess gudstjänstledare hur angreppen blir allt brutalare och alltmer frekventa, hur angreppen intensifieras under högtiderna och hur de i förlängningen hotar själva möjligheten till en kristen närvaro i staden.

Patriarken skriver: ”Attacker mot kristna heliga platser och egendomar är ett brott mot internationell rätt, där det finns ett explicit skydd av Jerusalems religiösa platser och där den grundläggande mänskliga rättigheten att fritt få utöva sin religion betonas”.

Jerusalem är en helig plats för tre stora världsreligioner: judendom, kristendom och islam. En trygg tillgång till Jerusalems heliga platser måste säkras för alla som där samlas till gudstjänst och böner.

Be om välgång för Jerusalem!
Må de som älskar dig leva i trygghet
Psaltaren 22:6


Läs uttalandet

Uttalande från patriark Theofilos III

Fortsätt läsa mer från oss