Den svenska vapenexporten ökar. Hur ser konsekvenserna av denna handel ut i de länder som köper vapnen? Under Kyrkornas globala vecka kommer Justin Sylvester från Sydafrika och berättar hur JAS-affären påverkat landet. Justin Sylvester är demokratiforskare från Sydafrika, verksam vid Institute for Democracy in Southern Africa (Idasa). Han är mycket kritisk till den nu tio år gamla JAS-affären.
– Det var vansinne i ett läge där vi borde ha satsat pengar på fattigdom, hiv och aids, jobb och att bygga demokratiska institutioner, säger Justin Sylvester. Sverige utnyttjade er position för att sälja vapnen till oss. Ni underminerade vårt politiska system. Betalningen av jaktflygplanen belastar fortfarande Sydafrikas budget och kommer att göra så i decennier framöver. Dessutom menar Justin Sylvester att Sydafrika i nuläget inte ens har råd att övningsflyga planen.

Ny fakta i fallet framkom också i augusti då Nils Resares bok ”Mutor, makt och bistånd” kom ut. Detta resulterade bland annat i att Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen polisanmälde Saab för mutbrott i affären med Sydafrika.

De senaste tio åren har exporten av svensk krigsmateriel ökat med 400 procent, trots att en majoritet av svenskarna vill förbjuda vapenexporten. Under Kyrkornas globala vecka i november vill Sveriges kyrkor uppmärksamma vilka konsekvenser det får för mottagarländerna, och peka på att alla kan vara med och påverka.
– Vårt budskap är att fred inte byggs med vapen, säger Sofia Walan, projektsekreterare på Kyrkornas globala vecka. Istället vill vi diskutera hur vi skapar utveckling och varaktig fred med andra metoder.

Under perioden 15-25 november besöker Justin bland annat Örebro, Enköping, Uppsala, Växjö, Linköping, Umeå och Stockholm.

Fortsätt läsa mer från oss