kors jesus

Vi är nu inne i stilla veckan. Mina ambitioner att på djupet präglas av fastetiden har inte blivit vad jag hoppats. Mina planer har på många punkter gått om intet. Alla möjliga dagliga uppgifter har dominerat istället för fastans förberedelse inför den Stora påsken.  Tyvärr.

Jag påminner mig ändå om att påsken inte främst handlar om mig. Påsken handlar om försoning och fred.

Aposteln Paulus skriver om Jesus: ”Han är vår fred… Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära” (Paulus brev till de kristna i Efesos kap 2). Paulus tänker stort. Det handlar om att alla människor, ja hela skapelsen, är omfattad av det som händer när Jesus dör och uppstår. Gud älskar världen och har omsorg om sitt universum. När Jesus synliggör denna kärlek möts den också av motstånd, av lidande och död. Men livets Gud är starkare än döden och ger Jesus livet tillbaka.

I boken Fred är vägen till fred talar K G Hammar om den stora freden. Det är den fred som inte bara innebär frånvaro av väpnade konflikter. Den stora freden innebär att allt lever i shalom, en grundläggande fred som innebär rättvisa ekonomiska förhållanden, en skapelse i balans och människors utveckling och blomstring. Vi människor inbjuds till att genom Jesus vara delaktiga i detta.

Kyrkornas globala vecka fortsätter 2014 med temat ”Helig fred – tro som fredsskapare”. Vi tror att det finns kraft till försoning och fred mitt i en tillvaro präglad både av gott samhällsbygge och våldsamma konflikter. Vi vet att den stora freden är vad Gud vill.  Därför inbjuds vi alla att ta emot glädjebudet om vad Gud vill ge i Jesus och leva i hans efterföljd. Det budskapet är kyrkornas unika gåva till sin samtid. Samtidigt som vi delar det är det också vårt uppdrag att tillsammans med alla människor av god vilja fortsätta arbetet för rättvisa och mot våld, att på alla sätt värna den jord och de människor som Gud älskar.

Hittills har min fastetid alltså inte blivit vad jag hoppats. Nu ska jag dock åka till Bjärka-Säby och fira påsk med kommuniteten där. Jag hoppas och ber att det ska påminna mig på djupet om vad påskens budskap är och den lidandets väg som min räddare Jesus gått för min och alla skull. Jag ser också fram emot att få dela glädjen över Livets seger över döden. Och på Bjärka-Säby börjar den visst väldigt tidigt på påskdagens morgon…

Glad påsk önskar jag alla läsare av SKRs blogg.

Och på påskdagens morgon ropar vi, försiktigt eller ivrigt: Kristus är uppstånden! Ja, han är verkligen uppstånden!

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

 

Fortsätt läsa mer från oss