Deltagare vid mötet: Uri Rothman, Isaac Bachman, Björn Cedersjö, Karin Wiborn och Jonas Thorängen. Foto: Mikael Stjernberg.

Isaac Bachman är nytillträdd ambassadör i Sverige sedan fyra månader. Nu ville han möta representanter från Sveriges kristna råd för att få en bild av det religiösa läget i Sverige och kunskap om SKR:s medlemskyrkor.

– Vi är glada för initiativet och hoppas på en återkommande dialog, på samma sätt som med tidigare ambassadör, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

-På mötet fick vi höra ambassadörens bild av situationen i Israel. Vi hade också ett samtal om konflikten mellan Israel och Palestina och hur vi som tredje part kan finnas med och stödja fredsarbetet, fortsätter Karin Wiborn.

Vid dagens möte deltog också Uri Rothman, Israels förste ambassadsekreterare, Björn Cedersjö, direktor, Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle, samt Jonas Thorängen, koordinator för Ekumeniska Följeslagarprogrammet.

Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Den svenska delen finansieras av Sida.

 

Fortsätt läsa mer från oss