På natten mot onsdag nekades Ekumeniska följeslagarprogrammets ordförande Marianne Kronberg inresa i Israel vid Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Hon genomgick flera förhör av israeliska myndighetspersoner.

Marianne reste privat till Israel men i förhör förknippas hon med följeslagarprogrammet och Kyrkornas världsråd. Marianne anklagas för att ljuga om sitt syfte med att besöka Israel vid detta och andra besök.

Det är varje lands rättighet att tillåta inresa och varje land brukar därför anvisa på vilket sätt besökare skall söka visum. Israel anger på ambassadens hemsida att skandinaviska medborgare inte behöver visum för att resa som turist i Israel upp till 90 dagar. Brukligt är att besökstillstånd ges vid inresa i Israel.

Tidigare i år har Israel nekat tre svenska följeslagare inresa i landet.

Myndighetspersoner har i förhör med de som nekats inresa felaktigt hävdat att följeslagarprogrammet och Kyrkornas världsråd är fientliga mot staten Israel.

Ekumeniska följeslagarprogrammet (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, förkortat EAPPI) drivs av Kyrkornas världsråd efter en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem för femton år sedan. För närvarande finns tre svenska följeslagare i Israel och Palestina. Senast för två veckor sedan besökte Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd området då hon bland annat mötte de svenska följeslagarna.

Följeslagarprogrammets vision är en framtid där ockupationen har upphört, och såväl israeler som palestinier lever i en fred präglad av frihet och rättvisa och säkerhet baserad på internationell rätt. Genom internationell närvaro vill programmet bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet med ickevåldsliga organisationer som arbetar för fred och rättvisa – såväl palestinska som israeliska.

Sveriges kristna råd önskar en god relation med Israel och har inbjudit den nytillträdde israeliska ambassadören till Sverige, Ilan Ben-Dov, för ett öppet samtal om kyrkorna i Sverige och om dess många relationer i Israel och Palestina.

Fortsätt läsa mer från oss