Ljusbärare och ikon

The International Prisons Chaplains’ Association, IPCA:s, världsböndag för fängelsesjälavård har firats varje år den 25 augusti sedan 2008.
I år, 2021, står pandemin och dess effekter för fängelsesjälavårdare och fängslade i centrum i böner och tankar denna dag.
Här finns en kortare svensk översättning och länk till hela bönematerialet (engelska, franska och spanska) på IPCA:s webbplats.

Bibelord

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus.
2 Kor. 1:3-5

Bön

Gud, vår far och mor, vi ber för fängelsesjälavårdare världen över som kämpar med att kunna utföra sina uppdrag under pandemin. Vi ber för de fängslade som fått tillbringa ännu mer tid än vanligt i sina celler och inte fått ta emot besök av sina nära och kära.

Herre, hör vår bön.

Gud, vår befriare, i dina händer lägger vi nu den tid av osäkerhet som ligger framför oss. Vi ber för de fängelsesjälavårdare som själva drabbats av covid och dess konsekvenser, ge dem mod och styrka.

Vi tackar dig för alla som arbetat med att ta fram vaccin och ber att det ska komma fängslade och fängelsepersonal till del.

Herre, hör vår bön.

Gud, vår livgivare, ge fängelsesjälavårdare framtidstro och hopp när de på nytt vill förmedla liv, ljus och nåd från dig till de fängslade de möter. Vi ber att din goda Ande ska ge dem uthållighet, styrka och frid på den väg som ligger framför.

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla.
2 Thess. 3:16

Länkar och mer information:

Mer utförligt material (på engelska, franska och spanska) samt en inbjudan att vara med på en global böndagssamling på Zoom den 25 augusti klockan 18.30 (anmälan krävs) finns på: www.ipcaworldwide.org.

Andlig vård i Kriminalvården – NAV:

Det finns drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner som arbetar vid häkten och anstalter i Sverige. Den främsta uppgiften för dem är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Det finns också ett drygt tiotal imamer. Sveriges kristna råd har ansvaret för att samordna all andlig vård i Kriminalvården.
Läs mer om Nav här
Intervju med Nav-konsulenten Susanne Rodmar ”Nav möter människan – inte förövaren”
Lyssna också gärna på SR P3 Krims program ”Klostret på Kumla och religionen som väg ut ur kriminaliteten”

Fortsätt läsa mer från oss