14 personer deltog i kyrkoledarresan till Israel och Palestina (se samtliga namn nedan). Foto: Mikael Stjernberg

UTTALANDE Under nio dagar har vi rest tillsammans i Israel och Palestina i en ekumenisk delegation från Sveriges kristna råd. Syftet med resan har varit att stödja områdets kristenhet och att med egna ögon se människors livsförhållanden samt att bli mer förtrogna med det Ekumeniska följeslagarprogrammet som kyrkorna i Sverige stödjer.

När vi vänder hem vill vi delge något av det som vi har sett och hört.

Vi har mött judar, kristna och muslimer i Israel och det ockuperade palestinska området. Vi har rest i det heliga landet som under långa tider drabbats av konflikter och krig. Vi har mött män, kvinnor och barn som har levt och lever under orättfärdiga strukturer och kränkningar. Vi har hört berättelser om en verklighet som skiljer människor åt. Vi har förstått att bristen på mötesplatser och dialog fördjupar konflikter och försvårar rättvisa och fred.

Vi har besökt heliga platser, läst Bibeln tillsammans och vandrat den väg som Jesus gick in i Jerusalem mot död och uppståndelse. Genom vår kristna tro är områdets historia också vår och i ljuset av nutiden har vi fått nya insikter. Under nio dagar har vi mött människor som berättat om sin vardag och helgdag. Vi har lyssnat till vardagens utmaningar, begränsningar och förhoppningar. Vi har delat sabbatsmåltid i judiska hem. Vi har hört om svårigheten för människor från palestinska områden att fira gudstjänst i Jerusalem. Vi har lyssnat på deras gemensamma längtan efter fred och rättvisa. Samstämmigt har judar, kristna och muslimer uppmanat oss; ”berätta vår historia, berätta hur vi har det”.

Evangelisten Lukas berättar om hur Jesus gråter över Jerusalem. Jesu tårar över Jerusalem är också våra: ”Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred”. Jesus uppmaning och hans fråga: ”Hur kan ni sova, stig upp och be att ni inte utsätts för prövning!” utmanar oss tillsammans med röster vi mött – berätta hur vi har det!

Vi har lyssnat till en palestinsk far och en israelisk mor från organisationen Parents circle som samlar föräldrar som förlorat barn på grund av konflikten. Vi har berörts av deras djupa vänskap och gemensamma övertygelse om att fred och försoning är enda vägen. Det är en erfarenhet som vuxit fram genom upplevelsen av förlust och den största smärta – att förlora sitt barn. Vi vill hedra de människor vi mött och deras berättelse genom att tillsammans med dem utmanas, hoppas, be och arbeta för fred mellan israeler och palestinier. Vi vill hedra dem genom att bygga relationer. Många ger oss en och samma uppmaning; ”var inte för det ena eller andra folket, var för fred och rättvisa!”

Vi har upplevt att våra ögon öppnas när vi går tillsammans, bryter bröd och delar gemenskap. Vi upplever även att dialogen och samtalet är viktigt, mellan israeler och palestinier, mellan kristna, judar och muslimer.

Fred är möjlig. För fredens och rättfärdighetens skull måste ockupationen av palestinsk mark upphöra och Israels rätt att existera som stat inom internationellt erkända och att säkra gränser garanteras. Kyrkor i Sverige och världen över måste bidra till att bygga fred. Konflikter skapas av människor och konflikter kan lösas av människor med Guds hjälp. 

Den 3 april 2014

Deltagare kyrkoledarresa 25 mars – 2 april 2014

Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
Arméledare Göran Andreasson, Svenska frälsningsarmén
Biskopsvikarie Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift
Ortodox samordnare Misha Jaksic, Sveriges kristna råd
Fader Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Örebro
Missionsföreståndare Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen
Fader Mihai Radu, Rumänsk-ortodoxa kyrkan, Malmö
Tf. Domprost Lena Skoting, Svenska kyrkan, Karlstad
Kommunikatör Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd
Kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Koordinator Jonas Thorängen, Sveriges kristna råd
Ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Kommendör Marie Willemark, Frälsningsarmén

Dokumentet i PDF

Kyrkoledarresa till Israel och Palestina 2014

Fortsätt läsa mer från oss