Från Kyrkornas Världsråd poängteras vikten av att under veckan hålla fast vid en låg tröskel så att alla kyrkor känner sig välkomna. I en svensk kontext innebär detta att det under veckan inte finns någon koppling till ex HOPP-kampanjen. Det är vikten av fred och försoning som står i centrum, en vision som delas över samfundsgränserna i Sverige.

Kyrkor i Sverige står genom Sveriges Kristna Råd bakom veckan och en del insatser kommer att göras ekumeniskt. Nedan följer information om vad som är på gång, såväl inom Sveriges Kristna Råd som bland kyrkor och kyrkorelaterade organisationer.

Sveriges Kristna Råd
1. Internt ekumeniskt samtal om Jerusalem för SKRs styrelse den 13 mars. Medverkan av Naim Ateek, anglikansk präst från Jerusalem, samt docent Jesper Svartvik från Lunds universitet. Samtalsledare är Göran Gunner, forskare från Svenska kyrkan och Teologiska högskolan i Stockholm.
2. Möjligheter att få besök av ekumeniska följeslagare till din församling eller arbetsplats.

Jerusalemdagen
Jerusalemdagen den 11 mars i Oscarskyrkans församlingssal, Stockholm.

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan har utarbetat ett gudstjänstmaterial för veckan och påverkansvykort att skicka till regeringen om att påskynda fredsprocessen.

Kristna Fredsrörelsen
Kristna Fredsrörelsen har ett långvarigt engagemang för fred Palestina och Israel. På organisationens hemsida hittar du:
· E-brevskampanj riktad till Leni Björklund, om att Sverige bör avbryta det militära samarbetet med Israel tills dess att ockupationen av Palestina har upphört.
· Förslag på hur du kan formulera en insändare till en tidning.
· Ett utdrag ur boken ”Ickevåld i Israel/Palestina”.

Fortsätt läsa mer från oss