I Sverige finns drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner som arbetar vid olika häkten och anstalter. Den främsta uppgiften för dem är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Sveriges kristna råd har ansvaret för att samordna all andlig vård i Kriminalvården.

– Fängelsesjälavården är ett stort men anonymt arbete och därför är denna böndag särskilt viktig, säger Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

– Vi som kristna har ett särskilt uppdrag att stödja och be för de som sitter i fängelse. I vår bön får vi också innesluta kyrkans medarbetare på anstalter och häkten.

I Matteusevangeliet säger Jesus: ”… jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. […] Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.”

Kyrkan är alltid närvarande på anstalter och häkten och denna dag är ett särskilt tillfälle att be för och uppmärksamma detta viktiga arbete. På häktet sitter många i ovisshet i väntan på besked och på landets anstalter sitter många avskilda från omvärlden vilket gör det svårare att leva ut sin tro.

I år har en grupp från Oceanien tagit fram gudstjänstmaterialet som finns översatt till flera språk, däribland svenska. Gudstjänsten inleds och avslutas med sången ”Amazing grace”. Huvudbibelordet kommer från Johannesevangeliet 9:1-2 som berättar om när Jesus helade en man som varit blind från födseln. Logotypen för böndagen 2019 föreställer när Petrus befrias från fängelse och är målad av den svenske ikonmålaren Jesper Neve.

De senaste tio åren har IPCA, The International Prison Chaplain’s Association, inbjudit till bön för de som är intagna och de som arbetar med andlig vård i fängelser och häkten världen över. Detta sker årligen den 25 augusti, vilket är datumet för IPCAs grundande år 1985. Susanne Rodmar, konsulent på Sveriges kristna råd för andlig vård i Kriminalvården, sitter sedan 2015 med i styrelsen för IPCA. IPCA stödjer fängelsesjälavårdare genom erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Läs mer och ladda ner gudstjänstmaterial

https://www.ipcaworldwide.org/global-day-of-prayer-2019/

 

Fortsätt läsa mer från oss