Flyer om IPCA:s världsböndag 2022

The International Prisons Chaplains’ Association, IPCA:s, världsböndag för fängelsesjälavård har firats varje år den 25 augusti sedan 2008.
Årets tema är: “Gud, lär oss att hela i en värld splittrad av hat”.

Låt oss som en gemenskap av medmänniskor över hela världen framföra våra böner till vår Herre.

Vi ber för alla frihetsberövade runt om i världen: de som fortfarande sitter i häktet och väntar på att få sin sak prövad, de som tynar bort utan att det finns något slut i sikte för deras rättegångar. För de som redan är dömda och avtjänar sina straff, må de få styrka att utstå de hårda förhållandena i fängelset, att de felaktigt anklagade får rättvisan de förtjänar och att de som bevisats skyldiga tar ansvar för de fel de begått.
Vi ber för de fängslades familjer, må de finna styrka och tröst för att kunna följa med sina nära och kära i fängelse i deras strävan efter rehabilitering och återanpassning till samhället.

Vi ber för offren för brott och våld, må de finna sann rättvisa som helar och återställer så att de inte längtar efter jordisk hämnd på dem som har skadat dem.
Vi ber för kriminalvårdens medarbetare i fängelser och häkten världen över, må de alltid vara medvetna värdet i deras arbete med att hjälpa de frihetsberövade att påminnas om sin inneboende värdighet.

Vi ber för dem som har offentliga ämbeten, särskilt de som är involverade i utformningen av politik för straff och påföljder, att de strävar efter att arbeta för en rättvisa som helar och återställer samtidigt som de upprätthåller rättigheter och värdighet för dem som sitter i fängelse.

Vi ber för länder som befinner sig i krig, särskilt Ryssland och Ukraina, att konflikterna snart får upphöra så att det kommer att bli ett slut på det våld som utövas mot varandra på grund av skillnader i politiska åsikter, hat som utövas med hårda ord, dödliga vapen eller kyla och likgiltighet. Må våra hem, vår nation och länder runt om i världen bli tillflyktsorter för fred.

Vi ber om nåden att se varje människa, särskilt de frihetsberövades, deras familjer och deras offer som Guds barn, – oavsett etnicitet, språk, kultur, ideologi och politisk övertygelse.

Vi ber för helande och rättvisa för alla som har upplevt våld och diskriminering, särskilt i de länder där mutor och korruption, politiska och utomrättsliga avrättningar är utbredda och straffrihet råder. Vi ber för styrka att lära andra, särskilt våra barn, hur man löser problem och olikheter utan våld och med respekt. Vi ber för modet att visa prov på detta i vårt eget beteende.

Vi ber om vishet att känna sanningen och skilja rätt från fel, vad som är sanning bland lögnerna, speciellt i vår tidsålder där falska nyheter sprider sig, särskilt i sociala medier, och har ett starkt inflytande på oss.

Vi ber för solidaritet i vår världsfamilj, för att göra det möjligt att ta emot berättelser och erfarenheter från de som är annorlunda än vi själva och att bemöta dem med respekt.

Gud vår Skapare, Befriare och Livgivare, hör dina trognas böner, var barmhärtig mot oss och uppmuntra oss att fira Kristi olika ansikten i vår gudstjänst så att vi djärvt kan svara på den heliga andens uppmaning att agera tillsammans för att få slut på våld och orättvisor och att vi kan arbeta tillsammans för att skydda dem som är i fara, de mest sårbara och mest behövande. Vi ber om detta genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Länkar och mer information:

Mer utförligt material (på engelska, franska och spanska) samt en inbjudan att vara med på en global böndagssamling på Zoom den 25 augusti klockan 11.00 (anmälan krävs) finns på: www.ipcaworldwide.org.

Andlig vård i Kriminalvården – NAV:

Det finns drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner som arbetar vid häkten och anstalter i Sverige. Deras främsta uppgift är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Det finns också ett drygt tiotal imamer. Sveriges kristna råd har ansvaret för att samordna all andlig vård i Kriminalvården.
Läs mer om Nav här

Fortsätt läsa mer från oss