Under dagarna 18-24 maj pågår i Kingston, Jamaica, ett stort fredsmöte, tänkt som avslutning på Kyrkornas Världsråds ”årtionde för att övervinna våldet (Decade to Overcome Violence)”. Kingston-mötets officiella namn är International Ecumenical Peace Convocation.

Från SKR:s kansli förmedlar vi en uppmaning från Kyrkornas Världsråd till bön för fred i världen. Vi vill uppmuntra enskilda och församlingar i alla SKR:s medlemskyrkor, att särskilt be för freden söndagen den 22 maj. På KV:s hemsida, www.oikoumene.org, skriver man: ”Kyrkor och kristna är verkligen kallade att vara fredsstiftare i samhälle, näringsliv och miljö. Detta är en kallelse till enhet — över gränser — för fredens skull”.

Följande bön från Karibien föreslås som gemensam bön under söndagens huvudgudstjänst.

Bön för freden — söndagen den 22 maj 2011

Gud, du som är fredens och möjligheternas Gud, vår skapare och förlossare: Vi kommer till dig för att be om din barmhärtighet, förlåtelse och en ny start.

Vi ber om hjälp att ge freden en ny chans i vår värld.
Vi vill ge freden en chans, trots att vi redan har förspillt många tillfällen och bromsat många initiativ.
Istället för att övervinna det onda med det goda har vi tittat på medan godheten har kränkts.
Förlåt oss, Herre.
Dona nobis pacem: Vi ber, ge oss fred.

När vi tar emot förlåtelsen bekräftar vi samtidigt vårt ansvar som fredsskapare, och som förkämpar för rättfärdighet på jorden.
Vi är tacksamma för Ickevåldsårtiondet och för att det har gjort oss uppmärksamma på och gett oss en djupare längtan efter fred.
Men vi erkänner också att mycket blivit ogjort och att mycket ännu krävs för att freden ska få en ärlig chans.
Dona nobis pacem: Vi ber, ge oss fred.

Vi ber att din heliga Ande ska knyta våra hjärtan och sinnen till freden så att våra liv kan bli en utgångspunkt för fred.
Låt freden bli vårt uppdrag och vårt mål.
Hjälp oss att samarbeta om fred i världen och ge oss vishet och mod att handla; vishet att avgöra vad som tjänar fredens sak och mod att tjäna dig i lydnad och trohet.
Dona nobis pacem: Vi ber, ge oss fred.

Fredens och möjligheternas Gud, gör oss till redskap för din fred på den ekumeniska fredskonferensen och överallt i världen, så att vi kan göra din vilja och skapa en framtid för freden.

I Jesu Kristi namn, vår Herre, frälsare och fredsfurste.

Amen.

Fortsätt läsa mer från oss