Integrationsminister Erik Ullenhag besökte på måndagseftermiddagen Ekumeniska centret i Alvik, på inbjudan av Sveriges Kristna Råd och Svenska Missionsrådet. Han välkomnades av SKR:s ordförande, den katolske biskopen Anders Arborelius, samt av de båda organisationernas generalsekreterare.

Samtalet rörde sig i huvudsak kring två ämnen; religions- och övertygelsefrihetens plats i det svenska samhället och integrationsfrågor och kyrkornas bidrag på det området.
– Hela den svenska offentligheten måste bli bättre på att förstå religionerna, sa Erik Ullenhag, och menade att det måste börja redan i skolan.
På tal om den samhällets ”beröringsskräck” inför religionerna som bland annat Erik Ullenhags statsrådskollega Stefan Attefall tidigare talat om sa ministern:
– Det blir lätt så att man vänder sig bort, när man möter något man inte känner sig bekant med.

Björn Cedersjö, direktor för Kyrka-Samhälle på Sveriges Kristna Råd, ser fram emot fortsatta kontakter med Erik Ullenhag.
– Möjligheten finns att vi tillsammans kan skriva en artikel i anslutning till att den svenska religionsfrihetslagstiftningen nu fyller 60 år.

Fortsätt läsa mer från oss