Vi bjuder in till en dag med möjlighet att höra hur andra gör sina globala veckor, men också dela med dig av dina bästa tips. Goda föreläsare kommer sätta igång våra tankar kring fred och religion som vi sedan utvecklar i workshops.

Sist men inte minst finns möjligheten att se Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn som drake.

Fyra spännande talare kommer tillsammans att introducera oss till det nya temat för 2013 och 2014 – rättfärdig fred och religion som fredsbyggare:
Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Isak Svensson, forskar vid Uppsala Universitet – bland annat om religiösa dimensioner av freds- och konfliktprocesser
Sanna Eriksson, teologistudent och författare till uppsatsen ”Fred och rättvisa”
Kerstin Bergeå, utbildningssekreterare för Kristna Fredsrörelsen, jobbar med Salaams vänner

Fortsätt läsa mer från oss