En farfar och hans barnbarn tittar på resterna av sitt hem i Jabal al-Mukkabir i oktober 2019. Foto: Ylle Stigzelius Åkermo

Människor över hela vår värld inbjuds denna vecka att be, arbeta för fred och stå i solidaritet med människor i det heliga landet. Temat för Världsveckan för fred i Palestina och Israel 2023 “No place to lay my head” är hämtat från Matteusevangeliet 8:20.

Jesus sa:

Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.

Förlorar sina hem

I centrum för världsveckan står i år de många palestinska familjer, som efter att ha fått sina hem rivna till grunden inte längre har någonstans att sova. Hittills i år har över 700 hem och andra byggda strukturer rivits av israeliska myndigheter, och minst 1100 palestinier har förlorat sitt hem. (källa: UNOCHA).

Några har tvingas riva sina egna hus och barn har börjat ta med sig sina favoritleksaker i sina ryggsäckar till skolan, eftersom de inte vet om deras hem kommer stå kvar när de kommer tillbaka. Kvar kanske ett kylskåp, några möbler och en tom vattentank finns.

Fortsatt arbete för fred och rättvisa

Troende människor världen över uppmuntras denna vecka att delta i gudstjänster, andakter och seminarier, och att genom andra konkreta handlingar visa att vi inte kan vila från arbetet för fred och rättvisa, för såväl palestinier som israeler.

På fotot ovan tittar en farfar och hans barnbarn på resterna av sina hem i Jabal al-Mukkabir i oktober 2019. Fotot är taget av Ylle Stigzelius Åkermo

Bön om fred och rättvisa

Modets och medkänslans Gud, till dig kommer vi och ber;
för fred och rättvisa i Palestina och Israel, landet som länge kallats heligt av så många.

Väck oss så att vi hör ropen från de som lever under militär ockupation; vars hus har rivits, vars byar har förstörts, vars mark har konfiskerats, som inte har någon plats att säkert lägga huvudet på.

Helige Gud, uppmuntra oss att handla med kärlek. Inspirera oss att lyssna efter rösterna som uppmanar till förändring; palestinska och israeliska, judiska, kristna, muslimska och många andra trostraditioners, advokater, aktivister, konstnärer, akademiker, fackföreningar, kyrkor och andra av god vilja.

Helige Gud, uppmuntra oss att handla med kärlek. Uppmuntra oss att stå frimodigt med dem som arbetar för en rättvis fred; som önskar frihet, jämlikhet och värdighet för alla som bor i detta land, som önskar en rättvis och generös fördelning av jordens tillgångar, som försöker avveckla systematiskt förtryck och våld.

Helige Gud, uppmuntra oss att handla med kärlek. Nådens och godhetens Gud, det finns plats för alla i din kärleks skydd. Må landet som kallas heligt återigen vara en säker och helig plats för alla.

I den uppståndne Kristi namn ber vi.
Amen

Följeslagarprogrammet

Sveriges kristna råd är sedan 2002 huvudman för Följeslagarprogammet. Ett initiativ där följeslagare från hela världen reser till Palestina och Israel för att genom sin närvaro visa solidaritet med utsatta grupper, dämpa våldet och främja respekten för folkrätten.

Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina respektive hemländer sprida kunskap om vad som händer i området och öka engagemanget för fred och rättvisa.

Programmet arbetar för att vidga handlingsutrymmet för dem som verkar för fred och försoning och ge dem hopp och stöd.

Fortsätt läsa mer från oss