Svenskar, danskar och norrmän rekommenderas att lämna Gaza och Västbanken. Uppmaningen kom måndagen den 30 januari, till följd av reaktioner som utlösts av karikatyrteckningarna i Jyllandsposten av profeten Muhammed. Just nu finns sju svenskar utsända inom Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, SEAPPI. Dessa befann sig på ett retreat i Israel när hotet kom. Följeslagarna kommer att förbli i Israel tills vidare. Ledningen för SEAPPI och huvudmannen Sveriges Kristna Råd följer noggrant utvecklingen, och de direktiv som utfärdas av Svenska UD och det svenska generalkonsulatet i Jerusalem.

Sveriges Kristna Råd är huvudman för den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel och Palestina, som är ett internationellt projekt samordnat av Kyrkornas Världsråd.

Fortsätt läsa mer från oss