Med bara dagar kvar till årets ekumeniska bönevecka 18-25 januari kom budet om skärpta restriktioner. Smittspridningen är hög och vi måste alla hjälpas åt för att hålla den nere. I de lokala ekumeniska sammanhangen gör man på olika sätt på olika platser. Många söker alternativ för att genomföra böneveckan på ett smittsäkert sätt. Det är glädjande.

För den ekumeniska böneveckans kraft ligger bland annat i att den är så väl inarbetad som återkommande händelse i kyrkolivet. Dess historia sträcker sig över hundra år tillbaka. Den har genom åren därmed hunnit med att utmanas och överleva svårigheter av alla möjliga slag. Detta har etablerat den som en tradition att räkna med bland kristna över hela världen och också på många platser i vårt land. Även vid sådana tillfällen då förutsättningarna är besvärliga finns det ett värde i att värna kontinuiteten och hitta sätt att manifestera böneveckan i det lokala sammanhanget. Trots allt.

Temat för årets bönevecka är stjärnan som tändes i öster när Jesus fötts i Betlehem – den stjärna som ledde människorna till Kristus och som står för det världens ljus som inget mörker kan släcka. Stjärnan är ett tecken på enheten i alla folks längtan efter Gud. Från sin plats på himlavalvet lyser den lika starkt för alla människor. I den andan har vi kunnat förbereda årets bönevecka. När nu somliga av de tänkta arrangemangen inte är möjliga att genomföra som planerat är det fint om en strimma från stjärnans ljus inte desto mindre kan leta sig fram – exempelvis genom mer småskaliga arrangemang.

Ett annat möjligt alternativ är att göra som många lokala ekumeniska sammanhang under lång tid gjort som vana vid vissa tillfällen – nämligen att samlas utomhus. Från någon plats har jag också hört idén om att vid vissa tider under böneveckan bemanna en kyrka och låta människor skicka in sina böneämnen via livesändning på facebook. Dessa kan man läsa upp och tända ljus för i kyrkorummet.

På Sveriges kristna råds sociala medier kommer vi varje dag i böneveckan lägga upp filmer från det syrisk-ortodoxa Korsets kloster i Kila. Klostrets bröder leder oss där i de dagliga böner som hör böneveckan till och som utgår från temat: ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”. Filmerna publiceras också på böneveckans websida.

Gud, vår Herre, låt ditt ljus skina över våra vägar och led oss. Upplys oss och förbli inom oss. Hjälp oss att upptäcka den krubba i våra hjärtan där det större ljuset vilar. Ljusets Skapare, vi tackar dig för den oförgängliga stjärnans gåva, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Må han bli en fyrbåk för vår vandring, som för oss på enhetens väg i honom. Amen.

(Bön ur ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”)

Och ljuset lyser i mörkret – och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5).

Med önskan om Guds välsignelse inför årets bönevecka!
Jan Eckerdal, teologisk rådgivare

Läs mer:

Material, videohälsningar och all information om böneveckan för kristen enhet 2022

Fortsätt läsa mer från oss