Ekumeniska rådet i Kristianstad inbjuder till Regional konferens för kristen enhet lördagen den 10 april. Inbjudan är riktig till ”alla ekumeniskt engagerade i Sydsverige” och förhoppningen är att dagen ska bli ett tillfälle ”där vi kan dela med oss av erfarenheter och visioner”. Och förutsättningarna tycks vara goda.

Medverkar gör biskop em Jonas Jonson och SKR:s direktor för ekumeniskt teologi sr Katrin Åmell. Sr Katrin Åmell presenterar för första gången i tryck en rapport om ett antal kyrkors syn på sig själva. Vad är det att vara kyrka? Jonas Jonsons föredrag har rubriken Ekumenik i globalt och historiskt perspektiv.

Medarrangörer är, förutom SKR, studieförbunden Bilda och Sensus.

Fortsätt läsa mer från oss