hh
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Under hösten har jag då och då loggat in på webbsidan idedagar.com. Det är en av de mötesplatser som Sveriges kristna råd är med och arrangerar. Torsdag till lördag möts ungefär 150 diakonalt och socialt engagerade människor i Linköping för att inspireras och utmanas. Diakonins månad under september hade ju temat Psykisk ohälsa bland barn och unga. Jag hoppas att du sett allt det goda material som finns på skr.org/diakoninsmånad och som fokuserar ett viktigt och angeläget område i dagens samhälle.

Nu ska frågorna vidgas. Framgångsrikt socialt och diakonalt arbete bygger på lika delar personligt engagemang och ändamålsenliga kunskaper och färdigheter. Anställda medarbetare bidrar både med sin professionalitet och med ett stort mått av idealitet. Ideella medarbetare tillför både oavlönad arbetstid och tillägnar sig ett professionellt förhållningssätt.

Temat för mötesplatsen är därför Ideell och professionell. Det blir tre öppna huvudföreläsningar av Ann Heberlein, Cecilia Wikström och Rickard Klerfors. Det blir en musikkväll med Louise Hoffsten. Det blir ett stort antal seminarier kring olika områden. Och så firar vi gudstjänst i de olika traditioner som Sveriges kristna råd speglar.

Jag ser fram emot att få möta diakonalt och socialt engagerade människor och är glad för och imponerad av det arbete som förberedelsegruppen i Linköping lagt ner.

Allt arbete inom SKR utgår från Tillsammans för livet. Kyrkorna är delaktiga i Guds mission att värna den värld som Gud älskar. Därför ber jag för denna konferens, och andra mötesplatser, där människor utrustas för tjänst:
”Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.”

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss