Traditionen att be tillsammans för kristen enhet i mer organiserad form går tillbaka till början av 1800-talet och för drygt 100 år sedan valde man att veckan mellan den 18 och 25 januari, som markerade apostlarna Petrus och Paulus dagar, skulle bli en vecka för bön om kristen enhet.

Böneveckan har så blivit en viktig del i det ekumeniska arbetet. Sedan många år samverkar Kyrkornas världsråd och det påvliga rådet för kristen enhet i planeringen av veckan. I Sverige är det Sveriges kristna råd tillsammans med Bibelsällskapet som ansvarar för veckan.

Böneveckan är oftast den mest uppmärksammade ekumeniska händelsen under året i lokala sammanhang. Gudstjänstmaterial har sänts ut till cirka 4.500 församlingar och ekumeniska råd runt om i landet.

Temat för i år är ”Vad begär Gud av oss?” Detta anspelar på slutorden i den centrala bibeltexten för veckan, Mika 6:6-8, som slutar med just detta: ”det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud”.

Årets material är utarbetat av en grupp från Indien och fokuserar på de så kallade daliterna, det vill säga de kastlösa. På så sätt lyfts också rättvisefrågorna in som en del i bönen om kristen enhet.

Utöver dagens andakt kommer Böneveckan att uppmärksammas på Ekumeniska centret även på tisdag med en förlängd morgonbön under ledning av Bromma kristna råd. Just Bromma kristna råd har varit referensgrupp för att bearbeta årets gudstjänstmaterial till svensk kontext.

Fortsätt läsa mer från oss