I oktober 1992 sändes en inbjudan ut till kyrkor och samfund om att bilda Sveriges kristna råd tisdagen den 15 december 1992. Efter en gudstjänst i S:t Johannes kyrka i Stockholm hölls det konstituerande sammanträdet i Immanuelskyrkan. 21 kyrkor var företrädda vid mötet, dessutom hade Bulgariska orto­doxa kyrkan skriftligen meddelat att man ville delta i bildandet. En interimsstyrelse valdes och tid och plats för det första rådsmö­tet fastställdes till den 27 april 1993 i Uppsala. Sveriges kristna råd var fött.

Denna start och en sammanfattning har sammaställts i en skrift som lanserades idag; ”Kyrkorna tillsammans – 20 år med Sveriges kristna råd”. En rad olika företrädare för medlemskyrkorna skriver om sina upplevelser under dessa tjugo år. Andra intervjuas om sin syn på ekumenik då och nu.

-Denna skrift är inte tänkt som en stor och stolt historieskildring, inte heller är den någon heltäckande beskrivning av det arbete som bedrivs i rådet. Men den ger en unik inblick i kyrkornas strävan efter enhet, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Just denna skrift stod i centrum under torsdagens jubileumsfest. Bokens redaktör, Peter Carlsson, intervjuade flera av skribenterna.

Jubileumsfesten avslutades med en andakt med medverkan av kyrkoledarna Anders Arborelius, Anders Wejryd, Pelle Hörnmark och SKR-kören.

Mer om Sveriges kristna råd:
Historia

 

 

Fortsätt läsa mer från oss