Ickevåldsfonden har sedan millennieskiftet arbetat med att belöna och sprida kännedom om goda förebilder genom att dela ut pris till projekt och personer värda att uppmärksammas för sitt arbete mot våld. Nu är årets pristagare utsedda. De kommer att få sina priser vid en offentlig prisutdelningsceremoni i S:t Jacobs kyrka i Kungsträdgården på Ickevåldets dag den 30 november klockan 18.

Hjärtslaget och Fikavagnen får dela på Ickevåldsfondens stora pris för att de i Stockholm och Göteborg genom samverkan mellan olika kyrkor, polis och socialtjänst samt lokalt näringsliv och med stor hjälp av engagerade volontärer i praktisk handling visar hur fysisk närvaro och inbjudande verksamhet minskar våldet i närsamhället.

Here4U i Västerås får Ickevåldsfondens pris för att de ger unga möjlighet och verktyg att stödja varandra och skapa en trygg närmiljö samt för att de i samverkan med samhället runt skolorna utbildar ungdomar i frågor som rör ickevåld.

Café Källan i Sollentuna får Ickevåldsfondens pris för ett uthålligt arbete med att skapa en mötesplats för ungdomar och en miljö där de och deras ledare kan utvecklas och växa.

Saam Kapadia och Jeppe Wikström får Ickevåldsfondens konstnärspris för boken ”Fred! 100 röster mot våld och krig”. De har med hög ambition visat hur man kan använda sin konstnärliga begåvning och yrkesmässiga kompetens till att arbeta för att sprida budskapet om ickevåld.

Margareta Ingelstam får Ickevåldsfondens hederspris för att hon utifrån sin kristna tro har vigt sitt liv till ett ekumeniskt arbete med ickevåldsfrågor.

Wallenstam AB får Ickevåldsfondens företagspris för sitt långvariga stöd till socialt inriktade frivilligorganisationer och som uppmuntran för ett målmedvetet och konstruktivt arbete för att minska risken för våld och skapa trygghet för de boende i Wallenstams bostadsområden.

Ickevåldsfonden vill genom att lyfta upp och sprida goda exempel bidra till att minska våldet i samhället. Det görs genom att belöna och sprida kännedom om goda förebilder genom att dela ut pris till projekt och personer värda att uppmärksammas för sitt arbete mot våld. Den 30 november har under flera år snarare fått symbolisera våld än ickevåld, då människor med uttalat rasistiska ståndpunkter samlats. Ickevåldsfonden har gjort ett medvetet val när man lagt prisutdelningen till denna dag och lanserat den som Ickevåldets dag. Prispengarna har skänkts till Ickevåldsfonden av Sveriges kyrkor och församlingar och delar av näringslivet. Inga medel fonderas och alla bidrag som kommer in går också ut.

Huvudman för Ickevåldsfonden är Sveriges Kristna Råd.

Fortsätt läsa mer från oss