Alice Bah Kuhnke sitter i Ickevåldsfondens styrelse och ser sitt engagemang som en möjlighet att kunna bidra och påverka samhället till att bli mer humant och mindre hotfullt.
– Årets pristagare visar att det går att arbeta proaktivt mot våld. Det känns viktigt att Ickevåldsfonden synliggör goda krafter i samhället och vi hoppas att årets pristagare kan inspirera andra till att göra gott, säger Alice Bah Kuhnke.

Ickevåldsfonden vill bidra till att minska våldet i det svenska samhället, särskilt bland barn och ungdomar, genom att stödja och sprida goda exempel på hur detta kan göras. Inga medel fonderas och alla bidrag som kommer in går också ut.
Årets fyra pristagare får dela på 175 000 kronor.

Årets pristagare:
Terrafem tilldelas 100 000 kronor för deras unika engagemang för utsatta kvinnor
Terrafem är en kvinnoorganisation som engagerar sig för utsatta kvinnor och flickor med utländsk härkomst och erbjuder dessa stöd på 40 olika språk! Terrafem erbjuder också unga kvinnor en fristad i organisationens två tjejhus i Malmö och Stockholm där mammor och deras barn kan få skydd. På juristjouren erbjuds dessutom kostnadsfri juridisk rådgivning. Terrafem arbetar i feministisk anda och ur ett etnicitetsperspektiv för kvinnors och barns rätt till ett liv utan sexualiserat våld i alla dess former. Terrafem bedriver även förebyggande arbete genom utbildning och opinionsbildning på skolor och organisationer.
– Vinstsumman på 100 000 ger oss ett ovärderligt tillskott i vårt arbete med att bedriva vår tjejhusverksamhet. Vi är oerhört stolta över att vi kan ge stöd åt så många och med bidraget nu till ännu fler, säger Bernardita Nunez initiativtagare till Terrafem.

Individuell Människohjälps IVIK-grupp tilldelas 25 000 kronor för deras satsning på att ge ungdomar en mer värdefull fritid
IVIK-gruppens koncept innebär att volontärer från Individuell Människohjälp två dagar i veckan träffar 50-70 invandrarungdomar från olika länder i åldern 11-19 år för föreningsaktiviteter samt läxhjälp. Aktiviteterna skiftar för varje vecka och kan vara allt från keramikarbete och streetdance till klättring, bowling, brännboll, skridskoåkning och utflykter.
– Våra aktiviteter sänker tröskeln för kontakt mellan ungdomar oberoende av deras bakgrund. En meningsfull fritid gör att barn och ungdomar snabbt hamnar i positiva sociala miljöer istället för att negativa grupperingar. Vår förhoppning är att IVIK-gruppens koncept inom några år har spridits till andra delar av landet och att fler får känna av integrationens positiva effekter, säger Philip Sandberg från Individuell Människohjälp, IVIK-gruppen.

25 000 tilldelas ”Projekt 1173” för deras nyskapande sätt att främja integration genom kultur
Projekt 1173 är ett kultur- och integrationsprojekt där ungdomar från ”vänstadsdelarna” Bredäng/Skärholmen och Engelbrekt/Östermalm tillsammans producerar musikvideos på teman som frånvarande föräldrar, främlingsfientlighet, integration och vänskap.
Med Projekt 1173 skapas nya mötesplatser och kontaktytor som ger ungdomarna förutsättningar att mötas i nya roller. Samtidigt som avståndet mellan ytterstad – innerstad minskas kan projektet visa på nya framtidsmöjligheter för enskilda ungdomar samt fungera som en dörröppnare till kultur- och medievärlden.
– Vi kände att vi behövde göra något för att motverka den eskalerande rasismen i Stockholms innerstad och framförallt på Östermalm. Det är roligt att se de positiva effekterna av projektet och att ungdomarna faktiskt umgås och ringer varandra. Vår förhoppning är att projektet får leva kvar och utvecklas i många år framöver, säger Annci Hofström från Projekt 1173.

Juryns hederspris på 25 000 kronor tilldelas Görel Byström Janarv för hennes idoga arbete mot fördomar och för att öka ”främlingsnyfikenheten”.
Årets hederspris går till journalisten Görel Byström Janarv som med en rad gränsöverskridande kulturprojekt bidragit till att öka människors förståelse och tolerans för olika religioner och kulturer i Sverige.

Görel Byström Janarv är initiativtagare till utställningen ”Gud har 99 namn” samt till ”Sveriges multireligiösa guider”. Utgångspunkterna till de religiösa guiderna är kopplade till sex världsreligioner och fokus ligger på den enskilda personens religiösa liv, vilket ökar möjligheten till ökad förståelse och tolerans.
– Samtliga delar i ”Gud har 99 namn”, inklusive de multireligiösa guiderna, samverkar till att skapa ökad förståelse för olika sätt att leva, tänka och tro. Främlingsnyfikenhet är ett ord jag hittat på och som jag tycker behövs som motkraft idag. Det är avgjort en av vår tids största utmaningar. Att ”Gud har 99 namn” idag har nått internationell ryktbarhet och blivit Sveriges nu mest besökta utställning – och turnerat sedan 2000 är förstås extra roligt – eftersom ingen från början trodde att detta skulle intressera svenskarna i så hög grad!, säger Görel Byström Janarv.

Prisutdelningen sker på Ersta Konferens & Hotell i Stockholm på Ickevåldets Dag, den 30 november 2006, klockan 17.45.

Om Ickevåldsfonden
Ickevåldsfonden är kyrkornas fond för att stödja arbete som bedrivs i samhället för att minska våldet. Många kyrkor, stift och kristna organisationer, samt LO och näringslivet, har gett bidrag till Ickevåldsfonden.

Fortsätt läsa mer från oss