Genom att visa på goda exempel vill Ickevåldsfonden bidra till att minska våldet i det svenska samhället, särskilt bland barn och ungdomar.

Fonden delar årligen ut ett pris till personer och organisationer som aktivt och på nya sätt agerar för att motverka våld i det svenska samhället. Prisutdelningen sker på Ickevåldets Dag 30 november. Följande är årets fyra pristagare:

Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö
Tilldelas 100 000 kr för att sprida metoden ”Växthuset Mosippan”. Projektet aktiverar understimulerade invandrarbarn som saknar permanent bostad. Syftet är att skapa en sammanhållning och att hålla barnen borta från destruktiva och våldsamma sammanhang.

En gång i veckan anordnas aktiviteter i form av lekar och målarkvällar för de yngre barnen och biljard och utställningar i centrum med de äldre barnen. Omkring 40 barn medverkar varje gång och många ser det som veckans höjdpunkt.
-Vinstpengarna ska hjälpa till att bevara den stabila grund som finns idag och fortsätta skapa trygghet hos barnen. Vi vill även satsa mer på ledarutbildning och utflykter för barnen, säger Hanna Wiksén som är projektledare hos Röda Korset.

Fred i våra händer
”Fred i våra händer” tilldelas 25 000 kr. Projektet syftar till att sprida kunskaper för fred och ickevåld till ungdomar, lärare och studenter. Utbildningarna är upplevelsebaserade och lär ut konflikthantering på alla nivåer.

-Vi drar paralleller mellan det lilla och stora perspektivet och försöker visa att det vi gör lokalt påverkar globalt. Från en liten konflikt i klassrummet kan man dra paralleller till konflikten i Mellanöstern. Vi vill ge metoder som visar på hur man ansvarar för sina egna känslor och handlingar, vilket kräver träning, säger Monika Hagbok, projektledare för Fred i våra händer.
Projektet utbildar ungdomar i ickevåldsteam med uppgift att föra kunskaper om ickevåld vidare. Hittills har fler än 20 orter – från Malmö till Kiruna – arbetat enligt projektmodellen.

Svenska kyrkan och Kinda kommun
Tilldelas 25 000 kr för att sprida samverkansprojektet ”Demokrati – det rör ditt liv”. Under en längre tid har man i Kinda märkt att klimatet gentemot invandrare har hårdnat. Anledningen ligger lika mycket hos barn och ungdomar som hos föräldrar och vuxna. Därför fokuserar projektet på att stärka de positiva krafter som finns hos kommunens skolpersonal, elever och föräldrar.

”Demokrati – det rör ditt liv” satsar på en manifestation och en studieresa till Auschwitz i Polen. Dessutom kommer projektet att ansvara för insamlingar till barnhem, föreläsningar och samtalskvällar.
-Priset är värdefullt eftersom det ger positiva signaler till andra kommuner och visar att vi är på rätt väg, säger Anders Holmström, projektsamordnare.

Juryns hederspris
Årets hederspris på 25 000 kr går till Annette Kyhlström för hennes personliga insats mot oprovocerat våld.

För fem år sedan misshandlades Annettes son Kristoffer med ett basebollträ. Med hjälp av sin mamma bearbetade han händelsen i boken ”Offer på en sekund”. Tillsammans föreläser de nu i skolor för att motverka det oprovocerade våldet. Annette och Kristoffer vill e uppmuntra brottsoffer att våga prata om sina erfarenheter och att bearbeta det som hänt. Det är lika vanligt att de möter våldsoffer som våldsutövare i publiken och Kristoffer har stöttat många ångerfulla våldsverkare.
– Jag vill hjälpa andra anhöriga att hantera liknande händelser och kommer för vinstpengarna att satsa på fler föreläsningar och mer arbete mot det oprovocerade våldet, säger Annette Kyhlström.

Prisutdelningen sker på Ersta Konferens & Hotell i Stockholm på Ickevåldets Dag, 30 november 2005.

Om Ickevåldsfonden
Ickevåldsfonden är kyrkornas fond för att stödja arbete som bedrivs i samhället för att minska våldet. Många kyrkor, stift och kristna organisationer, samt LO och näringslivet, har gett bidrag till Ickevåldsfonden.
Ickevåldsfondens styrelse består av biskop Jonas Jonson (ordförande, biskop Strängnäs stift), Amelie Silfverstolpe (verksamhetsledare Volontärbyrån), Roland Johansson (företagskonsult), Suleyman Sleyman (fotbollsspelare i Hammarby IF), Margareta Ingelstam (redaktör), William Kenney (biskop Katolska kyrkan), Lennart Molin (vice generalsekreterare Sveriges Kristna Råd), Alice Bah Kuhnke (generalsekreterare Rättvisemärkt), Bo Lönn (näringslivsrådgivare).

Ickevåldsfonden består också av ett råd, där följande personer ingår: Wanja Lundby-Wedin (LO-ordförande), Thomas Brunegård (vd, Göteborgsposten), Anders Carlberg (Fryshuset), Bo Ekman (direktör), Birgitta Ohlsson (riksdagsledamot, FP), KG Hammar (ärkebiskop Svenska kyrkan), Lars Nylén (generaldirektör för Kriminalvårdsverket), Malin Herwig (enhetschef UNDP Kazakstan).

Fortsätt läsa mer från oss