På Ickevåldsdagen den 30 november delar Ickevåldsfonden, vars huvudman SKR är, för sista gången ut Ickevåldspriset till personer, organisationer och företag som arbetar för att motverka våld. Ett initiativ kring spontanfotboll för unga, en åklagare som vägrade vika sig och ett kristet-muslimsk samarbetsprojekt för fredskultur är tre av sammanlagt åtta pristagare.

Ickevåldsfonden instiftades i december 2001 som ett gensvar på Kyrkornas Världsråds årtionde för att övervinna våldet och FN:s internationella årtionde för en fredskultur för världens barn. I år är sista året som Ickevåldspriset delas ut, helt enligt den ursprungliga planen.
– Det finns många bra initiativ mot våld och en rad engagerade personer runt om i Sverige. Syftet med Ickevåldsfonden har varit att uppmuntra och stödja dem i deras arbete. Vi är glada att under det senaste decenniet kunnat vara med och bidra till att verka för en mindre våldsamt samhälle, säger Jonas Jonson, ordförande i Ickevåldsfondens styrelse.
Juryn består av Ickevåldsfondens styrelse där bland andra Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare för Volontärbyrån, och Alice Bah Kuhnke ingår. Årets åtta pristagare, utan inbördes ordning:

Väsby är vår plats, inte våldets plats
Föreningen Väsby mot våld får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de genom olika lokala aktioner fått unga människor att engagera sig för ett samhälle utan våld. Under parollen ”Väsby är vår plats, inte våldets plats” tar föreningen ställning för ett våldsfritt samhälle. Föreningen anordnar manifestationer och events för att uppmärksamma våldets effekter i samhället och har även gett ut antologin ”Röster om våld och trygghet”, baserad på insamlat material från ungdomar i årskurs sju i Upplands Väsby kommun.

Spontanfotboll, stolthet och ansvar i söderförorter
Projektet Bajenland får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de med fokus på kamratskap, respekt och ansvar gör insatser för att förebygga läktarvåld bland fotbollsintresserade ungdomar. Bajenland är ett samarbete mellan Hammarby IF FF och dess supportrar där projektet anordnar spontanfotboll för barn och unga i söderort och söderförort. Syftet är att förmå ungdomarna att känna stolthet över sin ort och därigenom i förlängningen ansvar med minskad skadegörelse, respekt för andra människor och kulturer, mindre våld och bättre välmående bland ungdomarna som resultat.

Salaams vänner minskar religiösa spänningar
Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de genom projekten ”Hörru jag är också svensk” och ”Salaams vänner” verkade och verkar för dialog och fredliga mellanmänskliga relationer. ”Hörru jag är också svensk” syftade till att bredda den rådande uppfattningen av muslimer och nyansera bilden av islam i det svenska samhället. ”Salaams vänner” är ett treårigt utbildningsprojekt i samverkan mellan SMFR och Kristna Freds (KrF) där 30 unga personer utbildas till ”fredsbyggare” — workshopledare i religionsdialog och konflikthantering. Projektet syftar till att minska spänningar mellan olika såväl religiösa som sekulariserade grupper med målet att nyansera stereotypa uppfattningar.

Åklagaren som vägrade vika sig
Åklagare Barbro Jönsson belönas med Ickevåldsfondens personliga pris och får ta emot 15 000 kronor för att ha visat civilkurage när hon, med sin egen säkerhet på spel, verkade som en personlig markör mot våldet. Barbro Jönsson stod upp mot hot och trakasserier när hon valde att fortsätta sitt arbete som åklagare efter att ha utsatts för ett bombattentat mot sitt hem.

Margareta utbildar och inspirerar i ickevåld
Margareta Andermo får ta emot Ickevåldsfondens personliga pris och belönas med 15 000 kronor för sitt mångåriga engagemang mot våld och för ickevåld, på såväl professionell som frivillig basis. Margareta har i sin roll som journalist bland annat ansvarat för fredsmagasinet PAX och genom sitt arbete inspirerat hela Radio Jönköping att ta ställning kring att verka för fred. Hon har även initierat och lett ett flertal utbildningar i ickevåld och fredsfrämjande.

Åkes livsgärning för fred prisas
Åke Sandin får ta emot Ickevåldsfondens personliga pris på 15 000 kronor för sin omfattande livsgärning för ickevåld och fredsbevarande insatser. Åke var med och grundade Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) i slutet av 60-talet och han var vice ordförande för Svenska Freds under 70-talet. Åke startade och producerade programmet Radio TUFF i Tyresöradio 1985, i vilket han fortfarande är aktiv och producerar inslag. Åke har även föreläst på skolor och föreningar över hela landet, verkat som krönikör på frivillig basis för fredstidningen PAX samt skrivit ett antal böcker.

Konstnärlig ledares engagemang tilldelas kulturpris
Stina Oscarsson får Ickevåldsfondens kulturpris och 15 000 kronor för att hon som konstnärlig ledare för Orionteatern genom teaterföreställningar, seminarier och dialog har verkat för att väcka engagemang för fred, konfliktlösning och vikten av ickevåld.

Fortum prisas för lysande idé mot våld
Fortum får Ickevåldsfondens företagspris för sina insatser med projektet ´Lys upp Stockholm´. Projektet som genomförts i samarbete med Stockholm stad syftade till att ljussätta dåligt belysta platser runt om i staden för att minska otrygghet och i förlängningen motverka våld.

Årets prisceremoni
Prisutdelningen kommer att hållas i Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm på Ickevåldets dag den 30 november. Alice Bah Kuhnke huvudtalar kring sitt engagemang mot våld och för ickevåld. Mikael Wiehe medverkar och uttrycker vikten av ickevåld genom sin musik. Prisutdelningsceremonin är öppen för allmänheten.

Om Ickevåldsfonden
Ickevåldsfonden är kyrkornas fond för att stödja arbete som bedrivs i samhället för att minska våldet. Många kyrkor, stift och kristna organisationer samt LO och näringslivet har gett bidrag till Ickevåldsfonden. Ickevåldsfonden startades på initiativ av Sveriges Kristna Råd, som också är huvudman för fonden. Inga medel fonderas och alla bidrag som kommer in går också ut. Ickevåldsfondens styrelse består av biskop emeritus Jonas Jonson (ordförande), Amelie Silfverstolpe (verksamhetsledare Volontärbyrån), Roland Johansson (företagskonsult), Margareta Ingelstam (redaktör), Lennart Molin (Sveriges Kristna Råd), Alice Bah Kuhnke (ÅF), Bo Lönn (näringslivsrådgivare).

Ickevåldsfonden består också av ett råd, där följande personer ingår: Wanja Lundby-Wedin (LO-ordförande), Thomas Brunegård (VD Stampengruppen), Anders Carlberg (VD Fryshuset), Bo Ekman (grundare Tällberg Forum), Malin Herwig (enhetschef UNDP Kazakstan), Anders Wejryd (ärkebiskop Svenska kyrkan), Lars Nylén (generaldirektör Kriminalvården).

Fortsätt läsa mer från oss