EU medborgare tiggare
I förra veckan arrangerades en konferens i Göteborg om utsatta EU-medborgare. Foto: Mikael Stjernberg.

Inom Sveriges kristna råd finns 24 arbetsgrupper som jobbar med olika uppgifter. I grupperna möts representanter från våra medlemskyrkor och närstående organisationer. I grupperna för vi teologiska samtal om vad som kan vara Guds vilja i olika situationer och berättar för varandra om vad vi gör på olika områden och samordnar våra verksamheter där så är lämpligt. Ibland tar gruppen initiativ till något uttalande eller någon konkret aktion från kyrkornas sida genom SKR. Kyrkorna tillsammans i tro och liv.

En sådan grupp är SKRs referensgrupp för diakoni. Vi möts fyra-fem gånger varje år, en av gångerna gärna kombinerat med en dags lärande studiebesök. Förra veckan var vi tre dagar i Göteborg där – förutom studiedag och sammanträde – deltagande i konferensen Utsatta EU-medborgare ingick (SKR var medarrangör). En bra konferens, konkret och vettig som vi skrivit om i annat sammanhang. I samband med konferensen skrev ett antal kyrkoledare och SKR en debattartikel i Göteborgs-Posten med rubriken ”Alla goda krafter måste lösa det som tvingar människor att tigga”.

Diakonigruppen försöker särskilt uppmärksamma situationer där människor i utsatta situationer finns. Här är fyra utmaningar som vi pratade om denna gång:

1 . Vad händer med dem som lämnar Fas3? Cirka 36.000 personer finns idag i Fas3-jobb. 24.000 extrajobb omtalas i regeringens budget. Vad ska hända med de övriga 12.000 personer som i dag finns i jobb där man får arbeta i sin egen takt och vara betydelsefull? Vi fick fina berättelser om sådan verksamhet inom Räddningsmissionen i Göteborg parat med oro för vad som ska hända.

2 . Överskuldsättning. En grupp diakoner i Skåne har slagit larm om den grupp människor som är djupt överskuldsatta. Den verkar växa. Hur stödjer man människor som inte får ihop ekonomin och hamnar fel? Kronofogdemyndigheten vill gärna samverka med kyrkorna kring detta, och Hela Människan berättade att man kommer att initiera kurstillfällen där ökad kunskap ges för dem som vill vara med och vägleda.

3.  Utförsäkrad för tredje gången. Under 2015 kommer – enligt information från försäkringskassan – cirka  1.000 personer att för tredje gången förlora sin ersättning från sjukförsäkringen. Vi fick del av vittnesbörd om hur detta kan slå mot den som är långvarigt sjuk.

4.  I onsdags, vår studiedag, var det 1.297 personer som sökte asyl i Sverige vilket enligt Migrationsverket är den hittills högsta siffran för en dag. Det handlar om medmänniskor som flyr därför att man söker en framtid för sig och sina barn. Många fantastiska insatser görs, av samhället och av frivilliga, inte minst inom kyrkorna. Samtidigt är det en stor utmaning för hela vårt samhälle.

Utmaningarna är många och stora. SKR kan inte agera i alla. För tillfället är det flyktingars situation som står i förgrunden.

Jag får ofta anledning att be: ”Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet”.

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss