Diakonins månad finns i år helt digitalt på SKR:s webb.
Diakonins månad finns i år helt digitalt på SKR:s webb.

Diakonins månad i september är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Temamånaden ”Diakonins månad” inleds söndagen den 28 augusti (Trettonde söndagen efter trefaldighet) som enligt kyrkoåret har temat ”Medmänniskan”.

-Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt, att mötas i ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd.

Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetat fram det nya materialet i form av en digital verktygslåda på webben. Materialet vänder sig främst till alla de som är engagerade i diakonalt och socialt arbete, exempelvis diakoner och barn- och ungdomsledare.

Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad psykisk ohälsa är och hur man kan möta drabbade och anhöriga. Materialet tar upp kyrkornas ansvar i mötet med unga som lever med psykisk ohälsa. Flera ungdomar medverkar i filmklipp och podcast som delar med sig av sina upplevelser. Bland de medverkande finns även Gabriel Wikström, hälso- och sjukvårdsminister samt Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Studieförbundet Sensus har tagit fram ett studiematerial om temat som är uppdelat i fyra olika kapitel. Materialet är helt digitalt och finns här: www.skr.org/diakoninsmanad

Fakta: Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd. Varje år i september sätter man fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad.

Fortsätt läsa mer från oss