Böneveckan 2015 nyhet - kopia

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som i år tagits fram av det kristna rådet i Brasilien.

Böneveckan för kristen enhet 2015 har temat ”Ge mig något att dricka”. Utgångspunkten för bibeltexten inför 2015 är Johannesevangeliets fjärde kapitel som handlar om mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan. Jesus säger till kvinnan: ”Ge mig något att dricka”.

Under Böneveckan är tanken är att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund.
-Här kan man använda det utsända gudstjänstmaterialet. Huvudgudstjänsten firas normalt på söndagen i böneveckan, men kan också firas en annan dag i veckan, eller annan dag under året, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd.

Inför Böneveckan skickas ett material ut till alla landets kyrkor med uppmaning att använda den gemensamma gudstjänstordningen. En nyhet för i år är att det finns fem översatta sånger till svenska som är kopplade till gudstjänstordningen. På webben finns extramaterial att ladda ner som exempelvis hela grundmaterialet samt gudstjänstordningen i Word-format. Använd materialet som en bas och utforma ert eget ekumeniska program med bön och bibelläsning. Kom ihåg att kristna i hela världen ber samtidigt.

Läs mer om Böneveckan samt ladda ner extramaterial:
www.skr.org/boneveckan

 

 

Fortsätt läsa mer från oss