Böneveckan 2015 nyhet - kopia

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som i år tagits fram av det kristna rådet i Brasilien. I år är temat ”Ge mig något att dricka” med utgångspunkt från Johannesevangeliets fjärde kapitel om mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan. Jesus säger till kvinnan: ”Ge mig något att dricka”.

Under Böneveckan är tanken att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. – Huvudgudstjänsten firas normalt på en av söndagarna i Böneveckan, men kan också firas en annan dag i veckan, eller annan dag under året, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd.

Inför Böneveckan skickas ett material ut till alla landets församlingar med uppmaning att använda den gemensamma gudstjänstordningen. I år har materialet kompletterats med fem översatta brasilianska sånger som är kopplade till gudstjänstordningen. På webben finns extramaterial att ladda ner som exempelvis sånger och notmaterial.

I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram på uppdrag av Kyrkornas världsråd och Romersk-katolska kyrkan. Eftersom Bibelns dag infaller söndagen den 18 januari i Böneveckan samarbetar Sveriges kristna råd med Bibelsällskapet sedan många år. Bibelns dag firas för att inspirera till ökad bibelläsning.

Fakta Böneveckan:
1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd 1966. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

Läs mer om Böneveckan samt ladda ner extramaterial:
www.skr.org/boneveckan

Fortsätt läsa mer från oss