Den 3-4 oktober inbjuder nätverket ”Kyrka Arbetsliv” till konferensen ”Ung? Var god dröj…”. Höstmötet arrangeras i samverkan med Temagruppen Unga i Arbetslivet och hålls på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping.

Temat för årets konferens är unga utanför arbetslivet. Hur är synen på ungdomars plats i samhället? Hur påverkar arbetslösheten individen? Vems är ansvaret att unga får jobb? Vilka goda exempel finns för att underlätta ungas väg in i arbetslivet? En rad olika intressanta seminarier arrangeras. Under båda dagarna kommer det att finnas ett idétorg, där aktörer med inriktning att begränsa arbetslösheten inbjuds att vara med.

Lokala- och regionala medarrangörer är Jönköpings kommun genom AMA, Arbetsförmedlingen, Regionförbundet, Svenskt Näringsliv, Företagarna, TCO, LO—distriktet, Svenska kyrkan, Gemensam Framtid, Södra Vätterbygdens folkhögskola, S:t Lukas, Hela Människan, ABF, Bilda, Sensus, Coompanion med flera.

Fortsätt läsa mer från oss