nathan söderblomStiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd.

Stipendier kan sökas för studier vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz, forskning och studier inom ekumenikens område, deltagande i internationella ekumeniska seminarier och konferenser.

Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Stipendiernas antal och storlek beror på fondens avkastning och varierar från år till år.

Nathan Söderblom var Svenska kyrkans ärkebiskop åren 1914-1931. Han gjorde betydelsefulla insatser för ekumeniken och samlade till det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925.

Fortsätt läsa mer från oss