Temat ”Öppna dig!” är dubbelt, och innefattar dels bön för kristen enhet, dels enhet inför människors lidande. Temat, som är hämtat från Markusevangeliet 7:37 ”De döva får han att höra och de stumma att tala”, har en klar koppling till hur HIV/aids drabbar den afrikanska kontinenten. ”Texten manar oss att inte vara döva för lidandet och de drabbade att vara öppna och tala om sjukdomen. Kristi kropp behöver bli helad.” skriver Sveriges Kristna Råd och Svenska Bibelsällskapet i inledningen till materialet.

I dagarna får över 5000 svenska församlingar och 360 lokala ekumeniska råd materialet inför satsningarna. Under veckan
i januari genomförs ekumeniska arrangemang på ett stort antal orter runt om i landet.

– ”Kristi kropp har aids”, säger man. Vi är alla lemmar i en och samma kropp. Om en lem lider så lider alla de andra. Böneveckan för kristen enhet ger oss i år möjlighet att i tankar, bön och handlingar vara nära våra drabbade systrar och bröder i Kristus. Genom Böneveckans material får vi veta något om deras konkreta lidande men vi får också inblick i deras orubbliga tro och uppståndelsehopp, säger Katrin Åmell, direktor för ekumenisk teologi på Sveriges Kristna Råd.

Böneveckan för kristen enhet firas samma vecka i januari varje år i ca 75 länder världen över. Bibelns dag firas alltid under en av helgerna denna vecka. Böneveckan och Bibelns dag arrangeras av Sveriges Kristna Råd och Svenska Bibelsällskapet tillsammans och detta är nu fjärde året som detta sker genom en gemensam satsning.

Fortsätt läsa mer från oss