Flyer-Helig-fred-illustration-rubrik
Den här veckan infaller Kyrkornas globala vecka. Så har det gjort sedan arbetet för ungefär tio år sedan nystartade med Kyrkornas globala söndag. De som är i min ålder minns Ekumeniska U-veckan som under 1970- och 80-talen var en årlig satsning för att aktualisera frågor om rättvisa i världen. Så mycket behövde göras för att alla människors lika rätt till vatten, mat, fred och tryggt boende skulle bli en verklighet.

Professor Hans Rosling brukar med sina fantastiska diagram visa på hur mycket bättre världen blivit för många människor under de senaste decennierna. Tillgång till skola, utbildning, hälsovård och mat har lyft miljontals människor ur djupaste fattigdom. En ökande medelklass runt vårt jordklot får det bättre, både hälsomässigt och ekonomiskt.

Samtidigt är det alltför många människor som lever under förhållanden som inte är människovärdiga. Det finns alltså fortfarande, tyvärr, stor anledning att arbeta för rättvisare villkor i världen.

Kyrkornas globala vecka är ett redskap för denna kamp. Under 2013 och 2014 är temat Helig fred. Till Sveriges kristna råd får vi rapporter från församlingar runt om i Sverige som under den här veckan försöker visa på att kristen tro är ett fredsbudskap och att kristna människor vill arbeta för fred och konfliktlösning med ickevåld. Ofta gör vi det tillsammans med människor som inte delar vår kristna tro.

Vår övertygelse är att religioner av olika slag, även kristendomen, kan användas för olika syften. De kan tyvärr ibland användas för att legitimera våld och övergrepp. Det har vi sett under historiens gång. Men det finns också kraft för arbete för hållbar fred och rättvisa. Många av oss är övertygade om att Jesu väg är fredens och ickevåldets väg. Titeln på den bok som vi delade ut i samband med riksdagens öppnande var ”Fred är vägen till fred”. Alltså: Vill du skörda fred, så fred.

Detta kan vi stå och arbeta för, väl medvetna om det komplicerade samspel som finns mellan intressegrupper av olika slag. Läget i Syrien är ju ett så tydligt exempel på det.

Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 påminner oss om uppdraget att hållbar fred samspelar med arbetet för rättvisa villkor för världens människor.

Det är därför som vi fortsätter att be med orden från Kyrkornas världsråd i Busan för några veckor sedan: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss