Världskonferensen för fängelsepräster, -pastorer och -diakoner med temat Forgotten People som inleddes på fredagen, har under helgen fortsatt på Clarion Hotel i Stockholm. Efter lördagens två stora föreläsningar och två workshops, innehöll söndagen för flertalet av de omkring 300 deltagarna gudstjänstbesök och rundturer i Stockholm.

Söndagskvällen avslutades med ett program, där deltagare från alla sex regionerna inom världsorganisationen IPCA gav glimtar från sitt arbete, visade filmklipp, lärde ut sånger och berättade historier. Med de oerhört olika förhållanden som råder i länder runt om i världen — och i fängelserna — blev det en stark kväll, bland annat genom de inblickar som gavs i den afrikanska verkligheten.

Tre dagar återstår nu av konferensen. Under måndag förmiddag föreläser Hans Corell, tidigare en av FN:s vice generalsekreterare med särskilt ansvar för rättsliga frågor, om att ”försvara mänskliga rättigheter nationellt och internationellt”. På måndag kväll håller Stockholms stad en mottagning för konferensdeltagarna i Stadshuset. Tisdagen innehåller ytterligare föreläsningar och workshops, och under kvällen hålls en ekumenisk gudstjänst i Storkyrkan. Onsdag vid lunchtid avslutas den gemensamma delen av konferensen, varefter de delegater som önskar kan göra studiebesök i fängelser.

Förkortningen IPCA står för International Prison Chaplains´International. IPCA har omkring 4 000 medlemmar över hela världen och arbetar i sex regioner. Vart femte år hålls världskonferens.

Fortsätt läsa mer från oss