Svenska Missionskyrkans missionsföreståndare Göran Zettergren valdes igår till ny ordförande i Sveriges Kristna Råd. Som ordförande leder han styrelsearbetet i ett råd bestående av 28 olika svenska kyrkor. Göran Zettergren efterträder den serbisk-ortodoxe biskopen Dositej Motika som ordförande.

Ordförandeskapet cirkulerar årsvis mellan de fyra kyrkofamiljer som Sveriges Kristna Råd inrymmer – den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa. Valet av ordförande skedde vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till Sveriges Kristna Råds årsmöte i Stockholm 18-19 april.

Som ordförande i Sveriges Kristna Råd kommer Göran Zettergren leda styrelsearbetet i ett råd med många olika personer, traditioner och verksamheter. I Sveriges Kristna Råd möts kyrkotraditioner från världens alla hörn. Etiopisk-ortodoxa biskopar möter pingstvänner möter lutheraner från Estland. Rådet skapar mötesplatser och aktiviteter inom områden som teologi, mission och samhälle. Tongivande i dessa dagar är det påskupprop om ”amnesti” och humanare flyktingpolitik, som Sveriges Kristna Råd tagit initiativ till.

Sveriges Kristna Råds presidium består av företrädare för de fyra kyrkofamiljerna:
* Göran Zettergren, missionsföreståndare, Svenska Missionskyrkan, ordförande
* Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, vice ordförande
* KG Hammar, ärkebiskop, Svenska kyrkan, vice ordförande
* Tikhon Lundell, präst, Serbisk-ortodoxa kyrkan, vice ordförande

Tikhon Lundell är ny i SKRs styrelse och presidium och ersätter biskop Dositej Motika.

 

Fortsätt läsa mer från oss