Global vecka vill utrota fattigdomen

13-20 november 2005 firas "Kyrkornas globala vecka". Tio organisationer inbjuder i dagarna över 5000 församlingar och kristna organisationer att vara med i firandet. Fokus i år är den globala kampanjen "Utrota fattigdomen nu", den största mobiliseringen mot fattigdomen någonsin.

I ett unikt ekumeniskt samarbete deltar kyrkor och organisationer i förberedelsearbetet inför Kyrkornas globala vecka. Veckan har tillkommit som ett svar på önskemål om en uppdaterad version av Kyrkornas U-vecka. Under Kyrkornas globala vecka inbjuds kyrkor, organisationer och enskilda att tillsammans bearbeta rättvisefrågor i aktiviteter och gudstjänst. Till detta får de i dagarna inspirationsmaterial, pussellåda för gudstjänster, affischer, förslag på föredragshållare och mycket annat.

Under Kyrkornas globala vecka arrangeras många aktiviteter runt om i landet. Som arrangörer står både lokala församlingar och organisationerna bakom veckan. Kyrkornas globala vecka har även inbjudit Rev Dr Michael Kelly, jesuitpräst och professor från Zambia. Han är expert på frågor om Hiv/Aids och den del av FNs millenniemål som handlar om dessa frågor. Michael Kelly kommer att medverka vid flera arrangemang under veckan.

I materialet inför Kyrkornas globala vecka fördjupas diskussionen om kyrkornas roll i fattigdomsbekämpningen. I materialet medverkar personer från alla de olika kyrkliga traditioner som finns i Sverige. Spännvidden går från Stefan Ershammar, aktiv i Rättvisenätverket SPEAK, till Tikhon Lundell, präst och munk i Serbisk-ortodoxa kyrkan, till Malin Strindberg, präst i Nacka församling, Svenska kyrkan. Per Harling har svarat för böner i materialet inför gudstjänster och andakter.

Kyrkorna och vita bandet
Kyrkornas globala vecka utgör i år en del i den globala kampanjen ”Utrota fattigdomen nu”. Veckan blir därmed en möjlighet för lokala församlingar och organisationer att bli delaktiga i denna stora kampanj, där personer som Nelson Mandela och Bono står i förgrunden. Hösten 2005 kommer innehålla många aktiviteter kopplade till ”Utrota fattigdomen nu”, bl a kampanjdag 10 september i Kulturhuset i Stockholm och på Världskulturmuséet i Göteborg. Symbol för kampanjen är det vita bandet, som tiotusentals svenskar bär runt handleden.

Arrangörer
Initiativet till Kyrkornas globala vecka kommer från Sveriges Kristna Råd, som arrangerar veckan tillsammans med Caritas, Diakonia, Liv- och Fredinstitutet, Lutherhjälpen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och Svenska missionsrådet.

Fortsätt läsa mer från oss