Den 6-9 november möts omkring 250 kyrko- och samfundsledare från hela världen till Global Christian Forum i Nairobi i Kenya. GCF är del av en process för en breddad ekumenisk dialog, som inkluderar de evangelikala och pentekostala traditionerna.  Från Sverige deltar från Pingst – FFS Lars-Ivar Nilsson, från Svenska kyrkan Anders Wejryd och Christofer Lundgren och från SKR Sven-Bernhard Fast.

Under det fyra dagar långa mötet diskuterar deltagarna hur man bäst åstadkommer dialog och samarbete kring frågor om kristen enhet och kristnas uppgift i världen. Planer på den här typen av ekumeniskt forum har funnits sedan mitten av 90-talet då Kyrkornas världsråds dåvarande generalsekreterare, doktor Konrad Raiser, först föreslog det.

Fortsätt läsa mer från oss