Några gamla hjärtefrågor för kyrkorna i Sverige, och därmed också för SKR, är frågorna om svensk vapenexport, vilka regler som ska omgärda den och inte minst hur praxis ser ut. I dagens upplaga av Dagens Nyheter blir det tydligt att frågan äntligen fått något av ett genombrott. På DN Debatt skriver företrädare för Fp, Kd, Mp, S och V, generalsekreterarna för Amnesty, Diakonia och SKR samt Svenska Freds´ ordförande att de alla med sina organisationer åtar sig att verka för ett regelverk som i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer eller andra länder där det riskerar att användas för att kränka de mänskliga rättigheterna. (Därmed finns politisk majoritet för skärpta föreskrifter). Skribenterna vill att Sverige ska vara ett föregångsland på detta område och skriver avslutningsvis:
”Våra signaler måste vara tydliga och vår politik enhetlig. Vi stödjer människor i deras kamp för mänskliga rättigheter och frihet och därför ska vår politik alltid vara förenlig med målen om demokrati och mänskliga rättigheter.”

Fortsätt läsa mer från oss